Engestofte kirke


Engestofte. Wichfeldternes gravplads.


Gravminde for Henriette Louise Wichfeld, død 1873. Gravmindet er af en sjældnere type med marmorskriftrullen monteret på en grottesten.


Lærer Hovmand i Engestofte, død i 1935. Monument er rejst af venner som tak for 27 års indsats som sognerådsformand.

Intro

Den lille, hvidkalkede gotiske kirke med 5-kantet kor ligger i ly af Engestofte gods. Den markerer sig dog ved tagrytteren med årstallet 1732 i vindfløjen. Våbenhuset i nord er et tidligere gravkapel for Wichfelderne.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986.

Registrerede gravminder på Engestofte kirkegård