Engeslund, Mejslingvej 41, Jerlev

Intro

Matrikelnr. 1 A m.fl. Ejerlav: Mejsling Sogn: Jerlev Herred: Jerlev Denne gård er samlet af flere af de oprindelige (1688) gårde i Mejsling fra nr. 1-3-7.

Hartkorn 5 tdr. 2 skp. 2 fjdk. 1 ¼ alb samt skovskyld 1 fjdk 3 alb.
Laurits Thomsen købte og sammenlagde gården således:
Den halve gård nr. 1: Morten Andersen, der døde i 1729 blot 34 år gammel, havde solgt gården til Thomas Nielsen, hvis enke, Maren Lauritsdatter skøder til sønnen Laurits Thomsen, som fik skøde på gården den 2. januar 1770.
Parcel fra gård nr. 3: halvdelen fik Laurits Thomsen skøde på af Jørgen Nielsen den 29. april 1775.
Gårdens udseende i 1784:
1. 9 fag stuehus i nord i mådelig stand
2. 13 fag lade i syd i mådelig stand
3. 11 fag stald i vest i mådelig stand
4. 6 fag aftægtshus til syd i mådelig stand
5. 3½ fag aftægtshus til nord i mådelig stand

Parcel fra gård nr. 7: 1 tdr. 2 skp. 2 fjdk. ¾ alb som fik Laurits Thomsen skøde på af Laurits Jacobsen den 23. juni 1787 med 29 fag bygninger.
Laurits Thomsen blev født 1747 og gift med Dorthe Jensdatter ca. 1769.

Gårdens udseende i 1797:
Selvejer gårdmand Laurits Thomsen i bemeldte Mejsling bye hans gaard som
under matrikel No 1,3 og 7 står for hartkorn, ager og eng 5 tdr. 2 skp. 2 fjdk.
1 ¼ alb. skovskyld 1 fjdk 3 alb.
1. Sals eller stuehus beliggende til sønden i gaarden, bestående af 14 fag, hvoraf 7 fag er stueværelse, med fjæle loft, og 7 fag til bryggers og stald 10 alen dyb, 1 etage høj, egebindingsværk, 2 skorstene, 1 bagerovn og 1 kølle dels leer og dels brændte murstens vægge, samt væggen i 3 fag med gammel stråtag.
2. Et staldhus beliggende til vesten i gaarden, bestående af 9 fag, hvoraf 4 fag er til port med 1 fjæle port for, 8½ alen dyb, 1 etage høj, egebindingsværk, dels med leer, brændte murstens og dels fjæle vægge, samt stråtag
3. Et stald og ladehus beliggende nord i gaarden, bestående af 12 fag, 8 alen dyb, 1 etage høj, egebindingsværk, dels leer og dels fjæle vægge, samt stråtag.
4. Et ladehus beliggende til østen i gaarden, bestående af 13 fag, 8 alen dyb, 1 etage høj, egebindingsværk, dels leer og dels fjæle vægge, samt stråtag.
5. Et våningshus gaarden tilhørende, beliggende norden for samme i byen, bestående af 9 fag, hvoraf 2 fag er stueværelse med fjæle loft og 7 fag bryggers og stald, 1 skorsten 9 alen dyb, 1 etage høj, egebindingsværk, og lervægge, -- ved dette hus bliver at erindre at samme forhen har været
takseret under gaarden Nr. 1 og 3 for 120 rdl. Og var da beboet af selvejer Laurits Thomsen i hvilken gårdens bygninger i øvrigt er nedbrudt og hartkornet henlagt under Nr. 7, samme bebos nu af ommeldte gårdejer Laurits Thomsen, huset er med stråtag.
6. Et ditto våningshus også gaarden tilhørende, beliggende vesten for samme i byen, bestående af 6 fag deraf 2 fag til stueværelse med fjæle loft, og 4 fag til bryggers og stald, 8 alen dyb, 1 etage høj, egebindingsværk, 1 skorsten, 1 bagerovn med leer vægge, og stråtag. Dette hus er ligesom næst forrige anført under Laurits Thomsens forrige gaard, for 40 rdl. Men nu også tilhørende gaarden No. 7. Bygningerne på gaarden, som forhen har været takseret i forrige beboer Laurits Jacobsens tid den 23. november 1784. og de 2 huse i samme tid i beboer Laurits Thomsens tid. Hvilken fandtes i forsvarlig Indrettet imod ildfare, og ved samme fandtes følgende brandredskaber, nemlig: 1 lang og 1 kort brandstige, 2 brandhager, 2 læder og 2 træe spande med jernbånd samt 1 brandlygte, alt sammen i forsvarlig stand, samt deltagende i sognets slange sprøjte.

Laurits Thomsen bliver begravet den 4. april 1813, 66 år gammel. Enken dør den 17. marts 1838, 92 år gammel.
Inden da sælger hun i 1825 1 tdr. og 1½ alb hartkorn fra til sine sønner Niels og Laurits, som hver får 4 skp. og ¾ alb, disse parceller får i 1844 matriklerne nr. 17 og 18.
En 3. søn, German Lauritsen overtog gården den 6. august 1825 og betaler 500 rbd. samt aftægt til moderen. han er født 1793. Han bliver gift o. 1820 med Johanna Jensdatter fra Højen.
Han døde den 14. oktober 1852, 59 år gammel, mens hustruen døde den 3. juli 1872, 75 år gammel.
Deres søn, Laurits Germansen, født 23. januar 1822, overtager skødet, som han får tinglæst den 29. juni 1855. Han blev samme år gift i Højen kirke den 22. september med pigen Karen Frandsen. Hun blev født i Højen den 13. marts 1834 som datter af gårdmand Frans Mortensen og Karen Marie Jensdatter.
Laurits Germansen dør 66 år gammel den 30. juni 1889 og enken er på stedet frem til 1902, hvor gården bliver solgt på auktion til Niels Pedersen Skovsen Lomholdt, der får tinglæst skøde den 28. november. Efter ham ses Juul Lind Jensen at få tinglæst skøde den 10. december 1932. Han blev født i Mørup den 24. december 1892. han blev gift med Marie Andreassen fra Grenå.
I Juul Lind Jensens tid blev der opdyrket 75 tdr. land, og ved overtagelsen i 1932 var besætningen på 5 heste, 18 køer, 17 ungkvæg og 20 svin.
Sønnen Niels Jørgen Juul Jensen overtager gården i 1965.
Den 25. august 2003 køber Jan Kristensen gården.
Gårdens nuværende bygninger er meget gamle, stuehuset fra 1833, 2 længer fra 1837 og en fjerde bygning fra 1937.