Engelstrup Skole 1721-1869


Engelstrup Skole, skolebygning set fra vejen


Skolebygning set fra vejen


Skolebygning, gårdsiden


Skolebygning, gårdsiden med afskærmet brønd


Brønd på gårdspladsen

Intro

Den første Engelstrup Skole blev opført i 1721 af godsejer Rudolp von Schinckel af Bækkeskov. Det var ikke et offentligt skolehus og derfor lønnede godsejeren selv en skoleholder. I 1741 opførtes en ny skolebygning af den nye ejer af Bækkeskov, Bredo Munthe.

Skoledistriktet bestod af byerne: Engelstrup, Tågeskov, Staunstrup, Hemmestrup samt Bækkeskov Huse og Standhuse. Af visitaterne fremgår det, at halvdelen af børnene manglede på visitatsdagen i 1788. I 1799 er den gal igen, og fremgangen for børnene er lille, når man ser på det boglige. Præsten i Everdrup kirke, hvorunder Engelstrup Skole hører under, sammenligner antallet af børn i skolen med dem, som står i kirkebogen, og derved finder han ud af, at der fra 1786 til 1806 er 47 børn, der har forsømt skolen eller aldrig har gået i skole. I 1799 var skolen så forfalden, at den daværende ejer af Bækkeskov, baron Scharles von Schelby lod den reparere. Den fortsatte som skole indtil 1862, hvor det blev vedtaget at nedlægge skolen til fordel for de nye skoler i Everdrup og Staunstrup. Skolen blev nedlagt i 1869 og solgt fra Bækkeskov. Bygningen er i dag i privat eje. Adresse: Engelstrupvej 11, 4733 Tappernøje.

''Publiceret''