Engelske flyvere på Christians kirkegård
Intro

Mindesmærket er rejst i 1949 for tre allierede flyvere, der døde i forbindelse med våbennedkastninger over Danmark i februar og april 1945.

Til venstre for mindesmærket findes graven for bombekaster John Ayers, hvis fly blev skudt ned den 27. april 1945. Han døde den 30. april på det tyske lazaret, der var indrettet på Fredericia Gymnasium på 6. Julivej. Til højre for mindesmærket findes graven for radiotelegrafist Richard York French, hvis fly blev skudt ned den 10. februar 1945. Hans lig blev bjærget i Lillebælt den 2. januar 1946. Til højre for denne findes graven for en uidentificeret flyver fra samme togt. Hans rester blev fundet i efteråret 1951. På stenen står fejlagtigt February 1943 og ikke 1945.