Engelsholm Slot


Kalkning af Engelsholm Slot. Der blev brugt et ton kalk til projektet. Jysk Kirkekalkning stod for arbejdet, hvortil der blev benyttet et fransk hejseværk, som ikke før havde været i brug i Danmark. Fotograf: Allan Simonsen, Vejle


Engelsholm Slot ca. 1920-30


Tegning af Engelsholm Slot, ca. år 1900


Engelsholm Slot med de karakteristiske løgkupler, o. år 1900.


Vægmaleri med motiv af Engelsholm Slot med slotssøen i forgrunden i spisesalen på Trædballehus malet af Vejle-maleren Christian Winther i 1930'erne.


Luftfoto af Engelsholm Slot og Engelsholm sø, 1949 Fotograf: Oskar Jensen, Vejle


Kældersalen på Engelsholm Slot omkring år 1950.


Forhallen på Engelsholm Slot omkring år 1950.


Engelsholm Slot set fra havesiden omkring år 1950.


Engelsholm slot med de karakteristiske løgkupler. ©Vejle Stadsarkiv

Intro

Engelsholm Slots historie går tilbage til midten af 1400-tallet. Efter mange ejerskifter blev det i 1939 indrettet til højskole - det er i dag kunsthøjskole. Til slottet hører et stort nyrenoveret barokhaveanlæg.