Engelsborg på Slotø


Engelsborg. Ruinerne af hovedtårnet på Engelsborg


Luftfoto Slotø. Ruinerne af Engelsborg på Slotø

Intro

På Slotø i Nakskov Fjord byggede kong Hans i 1509 et befæstet skibsværft, Engelsborg. Værftet blev opført for, at kong Hans kunne opbygge verdens første orlogsflåde. Orlogsflåden skulle bruges mod svenskernes og lübeckernes skibe i Østersøen. Allerede i 1510 blev skibet Engelen søsat...

På Slotø i Nakskov Fjord byggede kong Hans i 1509 et befæstet skibsværft, Engelsborg. Værftet blev opført for, at kong Hans kunne opbygge verdens første orlogsflåde. Orlogsflåden skulle bruges mod svenskernes og lübeckernes skibe i Østersøen. Allerede i 1510 blev skibet Engelen søsat. Engelen var et af tidens største skibe i Østersøen. Værftet blev nedlagt i 1533. Kong Christian den Fjerde istandsatte Engelsborg i 1623, og der blev igen bygget skibe på Slotø. Denne gang under ledelse af skotske skibsbyggere, som Christian den Fjerde havde fået til Danmark. I 1633 stoppede skibsbyggeriet på Slotø. ''Det gamle skibsværft'' Den spændende tur starter i Nakskov Havn. Herfra sejler postbåden ud til øerne i Nakskov Fjord. Ved ankomsten til Slotø lægger postbåden til ved den private bådebro. Lige overfor broen ligger ruinerne af Engelsborg. På vej op til det store runde hovedtårn ligger området, hvor skibene blev bygget. De to flankemure med skydeskår, der beskyttede værftsområdet mellem hovedtårnet og kysten. Hovedtårnets mere end tre meter tykke mure har skydeskår i to etager. På den anden side af ruinen ligger vandgraven og jordvolden. Den gang skibsværftet blev brugt var der adskillige bindingværksbygninger på Slotø, blandt andet tømmerhus, smedje, køkken, skriverstue og mesterens bolig. Ruinområdet er åbent for besøgende.