Engelsborg


Gl. Engelsborg, Teglgårdsvej 104, opført før 1750, men ombygget flere gange siden. Nedrevet 2004.


Teglgårdsvej 104 opført 2004. I det ydre en kopi af det tidligere hus.


Ny Engelsborg, bolig for Hindsgavls skovfoged. Opført 1852, brændt 1892.


Ny Engelsborg, opført 1892 efter en brand. Var bolig for Hindsgavls og senere Middelfart Kommunes skovfoged frem til 2007.


Teglgård, grænse mellem Hindsgavl gods og Middelfart kommune frem til 1921. Hindsgavls huse kan anes i skoven til venstre.


Leddet mellem Hindsgavls og Middelfarts jorder ved Teglgård. På Middelfart-siden ses til højre marsvinsjægernes redskabshus og bagved skimtes fangsten af marsvin en oktoberdag i 1887.

Intro

Gammel og Ny Engelsborg er to arbejderhuse fra Hindsgavl, placeret ved grænsen til Middelfarts markjorde.

(Gl.) Engelborg, Teglgårdsvej 104 er den ældste bebyggelse på stedet. Huset blev lagt ved Hindsgavls led mod Middelfart, antagelig for at dæmme op for middelfarternes ulovlige brug af skoven. Et tilsvarende hus blev lagt på nordkyste, omtrent hvor Grimmerhus ligegr i dag. Sammen med porthuset Hegnshuset har de tre huse bevogtet Hindsgavls østgrænse. Engelsborg nævnes første gang i 1754, hvor husets madmor, den gamle Engel, dør. I 1756 får Hans Hansen Buchwald fæste på huset på meget lempelige vilkår. Han havde været kusk for godsejeren Niels Basse og havde fulgt ham gennem mange år. Nu blev han skovfoged. Efter ham fulgte forskellige arbejdere på Hindsgavl, blandt andet en væver. Først i 1850 kom der flere beboelseshuse på Teglgård - især på Middelfartsiden. I 1852 blev Ny Engelborg opført til godsets skovfoged. Dette hus brændte imidlertid i 1892, og det nuværende hus blev bygget. Middelfart kommune overtog begge huse med købet af Hindsgavls jorder i 1921, men det ændrede ikke umiddelbart noget i husenes liv. Ny Engelsborg var skovfogedbolig frem til 2007. Gammel Engelsborg blev lejet ud til samme familie til den sidste ejers død i 2003. Huset blev da solgt til privateje, nedrevet, men genopført i samme stil - med en ny tilbygning.