Enebjerggård, Blæsenborgvej 131


Indkørsel


Stuehus fra gårdspladsen

Intro

Bed and breakfast. indrettet i tidligere landbrugsejendom.

Gl. beliggenhed Mamrelund 4. Fæstested under Hverringe, udflyttet 1803, oprettet af jord fra Ole Albrectsens bolsted, som nedlagdes bortset fra en lille parcel, som OAS drev fra sit nye fæste i Måle by. Solgt til selveje 1890 (1888).