Endrup Mølle

Intro

Siden slutningen af 1500-tallet har der ligget en vandmølle ved herregården Endrupholm. I dag står møllehuset stadig tæt op ad Endrup Mølle Kro i noget ombygget skikkelse.


Endrupholm Mølle blev grundlagt i slutningen af 1500-tallet, samtidigt med herregården Endrupholm som et nødvendigt tilbehør til denne.

Møllen var oprindelig en kornmølle, og foruden mølleriet blev der drevet handel med korn og foderstoffer.

Omkring 1670 kom møllekroen til som et resultat af møllens drift og det liv den førte med sig.

I forbindelse med modernisering af vandmøllen i 1927 blev det gamle vandhjul nedbrudt og erstattet med en turbine. Møllen var i drift indtil 1949, hvorefter der blev etableret dambrug på stedet.

Litteratur

'Møllebygninger i Danmark' - Miljøministeriet 1993