Endeslev Kirke


Endeslev Kirke


Endeslev Kirke, ca. 1950


Endeslev Kirke


Endeslev Kirke

Intro

Endeslev Kirke er bygget i centrum af landsbyen Endeslev og er blandt Gl. Vallø Kommunes yngre kirker.

Endeslev Kirke er bygget i kridtsten fra Stevns Klint i den senromanske periode d.v.s. 1175-1275. Den er senere til- og ombygget og fremtræder i dag som en sengotisk langhuskirke med kor, tårn og våbenhus.


Et sagn fortæller, at under bygningen af Endeslev kirke, var Istedbjergets (den høj Vråby kirke er bygget på) trold noget utilfreds med dette. Han kastede derfor en sten mod den nyopførte Endeslev kirke og ramte kirketårnet, hvorved dette drejede en kvart omgang. Tårntaget på kirken i Endeslev sidder derfor modsat de fleste andre. Stenen endte efter sigende i gadekæret, hvor den fortsat ligger.


I landsbyen Endeslev ligger et lille hyggeligt gadekær samt en mindre fhv. brandstation.


Endeslev Kirke, der siden 1688 ejedes af Vallø Stift, overgik år 1911 til selveje.


Til Endeslev pastorat henhører Vråby og Himlingøje sogne.


Kirken er kun åben i forbindelse med kirkelige handlinger.


På kirkens ydre nordvæg er ved siden af den blændede dør indskåret gravtekst:
1637 den 17 August døde Jacob Nielssøn som bode her udi Endisløv oc ligger herudfor begrafvit.
Jacob Nielssøn har åbenbart ikke kunnet få en gravplads i kirken. Alligevel - og måske på trods heraf - har en person ønsket at sætte den for os ukendte Jacob et minde. Et minde som har fået lov at blive her i næsten 400 år samt pirre vor nysgerrighed. Hvem syntes Jacob skulle have en indskrift på kirkemuren og hvorfor ?


På en indskrift på korets nordside står:
1807 29 Aug war engelsmænd her.
Historien omkring denne indskrift er følgende: Under Napoleonskrigene var England og Frankrig i bitter strid - en strid som også Danmark delvis på forskellig vis blev indblandet i. Den 16. august 1807 gik engelske tropper i land på Sjælland med det formål at indeslutte København og fremprovokere en udlevering af den danske flåde. Det eneste regeringen gjorde var at mobilisere det nærmest teoretisk eksisterende landeværn, som bestod af udtjente soldater og hasteindkaldte bønder. Nærmest alle manglede udrustning og militær træning. Landeværnet og de krigsvante engelske tropper mødtes ved Herfølge kirke udenfor Køge den 29. august. Det danske landeværn var selvfølgelig chanceløs. Englænderne må åbenbart have nået Endeslev samme dag. For en eller anden person må det altså have været væsentligt for ham/hende at indskære dette i kirkemuren.