En stensat grav fra jernalderen


Den stensatte grav fra ældre jernalder. Den har ligget på en forhøjning i landskabet og har kunne ses vidt omkring. Det er sandsynligvis en person af højstatus der er begravet her.


Dette store kar og den lille kop blev fundet i den stensatte grav.

Intro

I 2006 fandt arkæologerne i dette område 6 gårde fra jernalderen og en særdeles flot stensat grav. Graven var fra den ældre del af jernalderen, men var ikke ødelagt af de huse folkene senere i jernalderen byggede. Den har altså været markeret, måske med en stor sten, så de har kunne bygge udenom den