En mulig bebyggelse fra bronzealderen


I en af gruberne fandt arkæologerne en del keramik som kunne samles til to kar. Gruben er oprindeligt nok gravet for at kunne samle ler til lerklining af husenes vægge.

Intro

I 2003 undersøgte arkæologerne her en masse stolpehuller og gruber fra bronzealderen, som dog var meget spredte og nedslidte. I området er der en del gravhøje og der blev også fundet en enkelt brandgrav ved undersøgelsen. Stedet var altså vigtigt engang, men sporene er desværre næsten forsvundet.