Emilie Grau


Gravstenen over Kirstine, Kathrine og Emilie Grau er meget speciel i dens udformning og dekoration.


Gravstenen over Skibskaptajn Engbo Grau.


Gravstenen over Jens Christensen Grau og Jørgine Marie Grau.

Intro

Gravstedet over familien Grau blev i 2019 godkendt til registrering som bevaringsværdig. Gravstedsnummer: V 0253-0256.

''Gravstenen over Kirstine, Kathrine og Emilie Grau'' er en natursten, der er tilrettet således, at den ligner en sten af kakkelovns-typen med niche. ''Inskriptionen ''er indhugget og optrukket med sort. På nær den øverste del er det hele skrevet i versaler. Stenen er ''dekoreret ''med et skriftbånd, der er hugget ud af stenen. I nichen ses en skulptur af Jesus og i bunden af stenen ses to blomster. Fladen, hvorpå inskriptionen er indhugget, skiller sig ligesom skriftbåndet ud ved at være glat. ''Gravstenen over Engo Grau ''er en lav, bred stele. Afslutningen er aftrappet og svejfet. Soklen er retkantet. ''Inskriptionen ''er indhugget i antikva med brede seriffer (opret skrifttype med "fødder") og er udelukkende udført i versaler. Stenen er ''dekoreret ''med blomster udformet i bronze, som er monteret på den svejfede del. ''Gravstenen over Jens Christensen og Jørgine Marie Grau ''er en stele tilvirket med fuger for at imitere, at den er sammensat af flere sten. Inskriptionsfeltet er en skriftrulle udhugget af stelen. ''Inskriptionen ''er indhugget i antikva med brede seriffer (opret skrifttype med "fødder"). Den er optrukket med sort. Stenen er ''dekoreret ''med bladornamentik i relief over inskriptionsfeltet. ''Gravstedet blev i 2019 godkendt til registrering som bevaringsværdig ''pga. stenenes udformning og dekorationer, samt gravstedets indretning. Stenene afspejler forskellige kunsthistoriske strømninger indenfor gravstene og et eksempel kan dermed, ifgl. lovgivningen, bevares.