Emil Møller


Portræt af Emil Møller.


Trævarefabrikken Bastian der blev til telefonfabrik.

Intro

Gravminde over Emil Møller, fabrikanten der startede telefonfabrikationen i Horsens. Gravstedsnummer: T F001-002.

''Gravminde over Emil Møller (1863-1925), hustruen Emilie Møller (1868-1946), samt døtrene Inger (1906-1915) og Else Møller (1906-1931). '' ''Christian Emil Møller'' blev født i Horsens i 1863 og døde i Hellerup i 1925. Han etablerede sig som urmager og optiker på Smedegade i Horsens i 1889, men er nu bedst kendt som manden, der startede telefonfabrikationen i Horsens. Han opnåede endda for en tid, at være eneleverandør af telefonapparater til Jylland. I 1892 købte Møller trævarefabrikken Bastian. Han nyindrettede lokalerne og kunne samme år begynde fabrikation på stedet. For en tid var fabrikken Horsens’ største virksomhed med mere end 150 ansatte. Møller var direktør for fabrikken indtil 1923, hvorefter ingeniøren Kristian Kirk overtog. Møller forblev dog som formand for bestyrelsen indtil sin død i 1925. Vejen hvorpå Bastian ligger hed dengang '''Madevej''', men er i dag opkaldt efter fabrikanten og hedder således '''Emil Møllers Gade. ''' Møller var udover at være fabrikant også medlem af Horsens byråd 1909-1921, formand for Håndværker- og Industriforeningen 1909-1925, medlem af direktionen for Sparekassen for Horsens By og Omegn og medlem af bestyrelsen for Fællesrepræsentationen for Dansk Industri og Håndværk. Han blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Selve ''gravstenen ''er en stele med anthemion-afslutning. Dette er en type steleafslutning lånt fra det græske, med stiliseret gedebladsblomst og akantusblade (palmette). Blomsterne og bladene på afslutningen er smukt udført i relief. Før denne afslutning ses en udkragning. ''Inskriptionen'' er i antikva med brede seriffer (opretstående skrifttype med "fødder") og er udelukkende udført i versaler. Den er indhugget og optrukket med sort. ''Gravstedet ''er omkranset af selve gravmindet. Det vil sige, at gravstenene nærmest indgår som en del af den lave mur. Tre af siderne består af en sokkel med brede standere, hvorpå der ses rektangulære udspring. Mellem standerne er et bronzegitter af firkantsstolpetypen fastgjort. Gitteret har et Art Deco udtryk. Ud mod stien er en dobbeltlåge placeret. Den fjerde side, som er bagsiden, udgøres af en solid stenmur. ''Stenene over Else og Inger ''indgår som en del af denne mur og har samme form som standerne. Inskriptionerne er her ligeledes i antikva med brede seriffer, udelukkende udført i versaler, og er indhugget og optrukket med sort. ''Gravstedet blev i 2019 godkendt til registrering som bevaringsværdig. ''Baggrunden for denne vurdering er, at Emil Møller anses som værende en fortjenstfuld person på grund af hans industrielle virke i byen. Ydermere stammer tegningerne af familiegravstedet fra den anerkendte Horsens-arkitekt og kgl. bygningsinspektør Viggo Norns tegningsstue - dermed er gravmindet et eksempel på lokal kunst- og arkitekturhistorie.

''Tekst'' Byarkivet Horsens: A031, A332. [http://denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Handel_og_industri/Fabrikant/Emil_M%C3%B8ller Gyldendal. Den Store Danske: Møller, Emil.] Schiørring, Ole: Kend din by. '''Huse og mennesker i Horsens'''. 2001. ''Billeder'' Byarkivet Horsens