Emil Aarestrups hus i Nysted


Adelgade 80


Adelgade 80


Interiør, Adelgade 80


Interiør, Adelgade 80


Interiør, Adelgade 80

Intro

Digteren Emil Aarestrup boede sammen med sin familie fra 1827 til 1838 i dette hus, mens han var læge i Nysted. Huset, der er beliggende Adelgade 80 i Nysted på Lolland, er fredet.

Digteren Emil Aarestrup
Som nyuddannet læge købte Emil Aarestrup huset i 1829 og boede her indtil 1838.
I dette hus blev 5 af hans i alt 12 børn født, før han i 1838 flyttede til Sakskøbing.

Aarestrups tid i Nysted var hans digterisk mest produktive periode, hvor han også skrev sine bedste digte. Det var ligeledes her han fik besøg af sin gode ven forfatteren Chr. Winther, hvis fortjeneste det er, at Aarestrups digte blev udgivet i 1838.


Adelgade 80
Huset blev opført i midten af 1700-tallet med en bagvedliggende gård, et baghus og en have helt ned til noret.

Allerede i 1761 nævnes, at der her har ligget både et forhus og et baghus. Det nordre sidehus i gården er tilbygget før 1791. Det søndre sidehus nævnes først i 1818. Forhuset blev ombygget i perioden 1791-1818.

Husets anvendelse
Fra 1838 til 1990’erne har huset været anvendt til almindelig beboelse af indtil flere familier samtidig. I dag ejes og drives huset af Aarestrup-foreningen i Nysted som museum for digteren Emil Aarestrup.

I 1992 erhvervede en gruppe Nystedborgere huset, som derefter blev gennemrestaureret og indrettet som et typisk borgerhjem fra starten af 1800-tallet, delvis møbleret med møbler fra Aarestrups tid. Enkelte møbler har tilhørt Aarestrup, bl.a. en rejsekiste og et medicinskab. Huset blev genåbnet som museum på Emil Aarestrups 200-års fødselsdag den 4. december 2000.

Besøg Emil Aarestrups hus
Man er meget velkommen til et besøg i porten, hvor der er opslag om åbningstider og kontaktpersoner mm. samt til et besøg i det hyggelige gårdmiljø.

Yderligere oplysninger: Aarestrupforeningen (siden åbner i et nyt vindue)


Emil Aarestrups hus i Nysted
Adelgade 80
4880 Nysted

Forhus (ombygget mellem 1791-1818), sdr. sidehus med lude (mellem 1791 og 1818) og ndr. sidehus med lude (før 1791)

Fredet i 1982

BBR-nummer: 376-9716-1