Emdruphus - byhus i landlige omgivelser
Intro

Emdruphus var det første beboelseshus, der blev opført langs med Emdrupvej, efter Emdrup var blevet en del af Københavns Kommune og efter udstykningen af Emdrupgårds jorde i 1901. Emdruphus blev bygget som et byhus i 2½ etage - ikke ulig tilsvarende byhuse i danske købstæder og på brokvartererne. .

Emdruphus havde seks 2-værelseslejligheder. De første beboere var arbejdere fra de to store industrier i landsbyen Emdrup, der lå ved Emdrup Sø: Emdrup Dampvaskeri (etableret 1878) og Hannibal Sanders vaskeri, farveri og renseri, der var flyttet til Emdrup før 1900. I flere af lejlighederne boede der både en familie med børn og en logerende - det har været trangt. I 1919 overtog Københavns Kommune Emdruphus, som siden blev udlejet til arbejdere fra kommunens virksomheder.

''Publiceret''

Emdruphus blev opført midt på en kæmpe udstykning på ikke mindre end 9000 m2. Det var før jernbanen igennem Emdrup blev anlagt og før asfaltering og udvidelse af Emdrupvej. I den første snes år lå huset helt isoleret omgivet af marker. Rundt om huset var der plads til nyttehaver, hønse- og andegårde og løbegårde til hunde. Beboerne supplerede deres indtægter ved at sælge afgrøder og smådyr fra havebruget. I 1920'rne blev Emdruphus omgivet af nyopførte villaer eller kolonihaver, og i 1930'rne blev de omkringliggende landejendomme erstattet af socialt boligbyggeri.

Emdruphus blev revet ned i 1986. I de mellemliggende år var grunden blev reduceret af jernbanen, udvidelse af Emdrupvej og frasalg til naboejendommene. Grunden ejes stadig af Københavns Kommune men er ubebygget. Den er indrettet til legeplads for fritidsinstitutionen "Skrænten" (2022).

''Litteratur'' '''Emdrup - et aandehul i storbyen : udarbejdet i anledning af 100 aaret for stiftelsen af Emdrup Grundejerforening : 1901 - 23. november - 2001'''. København: Emdrup Grundejerforening 2001. '' '' ''Arkivalier'' Tingbog, Matr. 23 i Emdrup: [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=41461#41461,6508043 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=41461#41461,6508043] Folketællinger (1905, 1911, 1916, 1921, 1925 frem til 1940.) kan findes her: [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/rif/rif-collection/7 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/rif/rif-collection/7] (i alle tællinger efter 1901 skal man vælge folketællingerne fra København og skrive Emdrupvej i søgefeltet. Herefter skal man finde matrikelnummer 23 (frem til og med 1921) og derefter husnummer 96 (fra og med 1925).