Elværket


Haslev Museumsbygning blev bygget i 1908 som byens jævnstrømsværk. I dag er rummet brugt til udstilling.


SEAS overtog jævnstrømsværket i 1922 og lukkede det kort tid efter. Lokalerne blev overtaget af Johs. Gordon Nielsen, der indrettede elektromotorværksted i bygningen.


I 1932 lavede Gordon Nielsen en ny overetage på bygningen, der blev brugt som bolig.I 1974 overtog Haslev Museum bygningen.


I 1932 byggede Johs. Gordon Nielsen en ny etage ovenpå bygningen, der blev brugt som bolig.


Den nuværende museumsbygning blev opført i 1908 som Haslev Jævnstrømsværk.Alderdomshjemmet der blev bygget ved siden af, krævede at der blev bragt orden på omgivelserne, og derfor etableredes en mur omkring bygning Senere blev der bygget en etage ovenpå.


Udsnit af udstillingen på Haslev Museum


Haslev Museums indgang

Intro

Fra elværk til museum til hjemsted for værestedet Perlen - den centrale placering i Haslev by har været præget af forskelligartet aktivitet gennem tiden.

Her blev elektricitetsværket i Haslev opført af tømrermester H.F. Hansen i 1908. Bygningen skulle ligge på en gade, der var ved at blive anlagt mellem Jernbanegade og Præstevænget. I 1921 fik gaden navnet "Frederiksgade" for at hædre Frederik Moltke, lensgreven fra Bregentved, for hans mangeårige indsats for byen. Elektricitetsværket, som var et jævnstrømsværk, producerede strøm til Haslev by. I 1922 opkøbte SEAS elværket og lukkede det nogle få år senere. Fra 1974-2018 har bygningen huset Haslev Museum. I 2018 er det besluttet at bygningen skal rives ned.

Fra 1974 til 2018 har Haslev Museum haft til huse i Frederiksgade 6 i bygningen som oprindeligt var opført som byens første elektricitetsværk. Haslev bys historie er tæt knyttet til etableringen af jernbanen og til industrialiseringen af Danmark. Frem til 2018 var det livet i stationsbyen og dens mennesker 1870-1920, som var emne for udstillingen på Haslev Museum. Haslev Museum er en del af Østsjællands Museum. Fra 2019 skal Haslevs historie formidles fra udstillinger på Rådhusvej 2 i Faxe.