Eltang Kirke


Eltang Kirke


Eltang Kirke - anvendt til Kolding Julemærket i 1988

Intro

Eltang Kirke ligger i Eltang Sogn, og er placeret på en af de bakketoppe som blev formet af den sidste istid og har ligget der siden 1100-tallet.

Kor og skib blev bygget først af kampesten indsamlet på de omkringliggende marker, siden fulgte tårn og våbenhus et par hundrede år senere. Disse er opført af røde munkesten. I våbenhuset er der opsat to store gravsten. Den ene har ligget inde i kirken på midtergangen ud for prædikestolen, den anden har ligget over provst Seidelin og dennes hustrus begravelsesplads ude på kirkegården. Eltang Kirke var indtil 1889 også sognekirke for Nr. Bjert og Stranhuse. Ved indførelsen af tvungen kirkegang i 1600-tallet blev kirken for lille, derfor blev der i 1686 opsat et pulpitur (en indskudt etage) med ekstra siddepladser. Adgangen til pulpituret ses endnu dels i våbenhuset og dels i det nordøstlige hjørne af kirkeskibet. Efter indvielsen af Nr. Bjert Kirke i 1889, var der ikke mere brug for pulpituret, der nedtoges i år 1900. Kirkens klokke stammer fra 1588 og er støbt hos klokkestøber Mathias Bennich i Lübeck. Kirken er beliggende på Eltangvej 106, Eltang.