Elmelunde Kirke


Elmelunde Kirke.

Intro

Elmelunde Kirke ligger højt på det østlige Møn og har tidligere fungeret som sømærke. Den er bygget af kridtsten fra Møns Klint, men der er også brugt granit, myremalm, flint og kildekalk. På et afdækket stykke murværk på nordsiden kan man se et såkaldt sildebensmønster...

Elmelunde Kirke ligger højt på det østlige Møn og har tidligere fungeret som sømærke. Den er bygget af kridtsten fra Møns Klint, men der er også brugt granit, myremalm, flint og kildekalk. På et afdækket stykke murværk på nordsiden kan man se et såkaldt sildebensmønster. Det tolker nogle forskere som et tegn på kirkens høje alder. Kirken har kalkmalerier fra 1400-tallet. De er udført af Elmelundeværkstedet, som er opkaldt efter kirken. Øst for selve kirken ligger en stor gravhøj. Måske ligger kirkens første stifter begravet hér eller måske en af bygherrens forfædre, som på denne måde ufrivilligt er blevet kristnet? ''Derfor kan dyr ikke tale'' Blandt kalkmalerierne ses den pløjende Adam. Han forsøger at drive sine heste frem foran ploven. Over Adam ses et skriftbånd, hvor der står "Hipsih hoo frem soo b...” Scenen kendes ikke fra Biblen, men fra en arabisk legende. Den fortæller, at Adam slog okserne, fordi de ikke trak ordentligt. Så spurgte den ældste af studene ham: “Hvorfor mishandler du mig?” Adam svarede: “Fordi du ikke trækker ploven videre!”. Studen svarede: ”Har Gud også slået dig således, da du var ham ulydig?”. Da bad Adam til Gud, og spurgte: “Skal det da være ethvert dyr tilladt at erindre mig om min forseelse (det vil sige syndefaldet)?”. Legenden fortæller, at Gud fra dette øjeblik berøvede alle dyr talen.