Ellensvej


Ellensvej, 2008 Fotograf: Ib Meinhardt

Intro

Vejen har navn efter Ellen Jensen På vejens nr. 83, matr. nr. 7 af Rugballegård, Hover lå en ejendom, der har været ejet af Andreas Jensen, gift med Ellen Jensen, i daglig tale kaldet Mutter Ellen.

Mutter Ellen var sønderjyde og havde særdeles håndfaste meninger, som hun nødigt lagde skjul på. I mange år cyklede hun til torvet i Vejle for at sælge grøntsager m.m., men senere tog hun turen i en HGF - Høj Gammel Ford.

Vejen har navn efter Ellen Jensen.