Ellekærstedet, Tokkerodvej


Ellekærstedet.

Intro

En 4-længet gård fra 1797 nedbrændte i 1833. Gården beboedes af 3 husmandsfamilier, der mistede alt. 3 nye ejendomme blev bygget i Ellekær på grænsen til Årslev Kommune. Ellekærstedet blev revet ned i perioden 1902-04.

Den 17. april 1833 brændte en 4-længet ejendom ned til grunden på hjørnet af Nr. Lyndelsevej og Musegyden. Ejendommen var bygget i 1797 og beboet af 3 husmandsfamilier. De mistede alt ved branden. Der blev foretaget indsamling til disse brandlidte familier, ikke alene i Højby, men også i vore nabosogne, hvilket fremgår af en liste, som opbevares på arkivet.

Nye huse bygges i Ellekær
Man var klar over, at det ikke var hensigtsmæssigt at bygge så tætliggende en bebyggelse, så det besluttedes at opføre de 3 ejendomme hver for sig længere ude i Ellekær, på det nuværende Tokkerodvej 6 og 20 samt på ”Ellekærstedet”.
Ellekærstedet lå i sin tid helt ude ved skellet til Årslev, lige overfor Ellekærgård, Tokkerodvej 21.
Ellekærstedet stod klar til indflytning iflg. brandtaksation af 6. august 1833.
Den var takseret til 700 rigsdaler. Stuehuset var 12 fag langt og lå mod syd. Aftægtsstue, kornhus og vognport på 15 fag mod øst. En længe til stald og foderlo på 9 fag lå mod nord.
(1 fag er ca. 1,3 meter).

Ny ejer
I 1835 blev ejendommen overtaget af en familie fra Allerup.
Datter herfra blev gift den 18. juni 1852 i Højby kirke med den næste ejer, Anders Knudsen.
Han var en mand, der efterfølgende kom til at stå megen blæst om i Højby.
Anders Knudsen var en mand, der både kunne læse og skrive. Han havde sine meningers mod.

Højby Friskole startes
Anders Knudsen var sammen med genboen på Ellekærgård, Lars Jensen, med til at starte Højby Friskole i 1859 og blev året efter fra 1860-64 medlem af Højby Sogneforstanderskab.

Ny ejer på Ellekærstedet
I 1866 overtog en yngre bror til Anders Knudsen ”Ellekærstedet”. Hans navn var Rasmus. Han og konen havde 5 sønner, der alle udvandrede til Amerika, hvilket ikke var så ualmindeligt i de tider.

Den ene af disse sønner, Karl Theodor Knudsen, skrev på sine gamle dage til den daværende leder af Højby Friskole og fortalte om forholdene i sine barndomsdage og om livet, som det havde formet sig for ham og hans familie efterfølgende.

Ejendommen rives ned
”Ellekærstedet” findes ikke længere. Arvingerne, ovennævnte 5 brødre, solgte i 1901 ejendommen til Ellekærgård. Det meste af jorden var solgt fra til 3 øvrige naboer.
Udhusene blev revet ned i 1902 og stuehuset i 1904.

Højby Lokalhistoriske Arkiv ligger inde med yderligere oplysninger.


Opført 1833

Værdi: 700 rigsdaler iflg. brandtaksation

Størrelse:
Stuehus 12 fag langt
Aftægtsstue, kornhus og vognport 15 fag
Stald og foderlo 9 fag
1 fag = ca. 1,3 m

Ejendommen revet ned i årene 1902-04


Ejer af Ellkærstedet:

fra 1835 en familie fra Allerup
fra 1852 Anders Knudsen
fra 1866 Rasmus Knudsen