Ellehus


Ellehus. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Ellehus var oprindelig en fæstegård under Solvig. I 1781 kom gården i privateje.

Ellehus var oprindelig en fæstegård under Solvig. I 1781 kom gården i privateje.

Et familieinteressantselskab købte gården i 1833 og overdrog den til den tysksindede Thomas Todsen, der var byrådsmedlem i Flensborg Byråd. Han solgte gården til andre ejere i 1866, og på dette tidspunkt påbegyndtes en del skovplantning på jorderne.

I 1874 kom gården igen i tysk eje, da amtsforstander Ernst Fürsen købte gården, og han solgte gården til den preussiske stat i 1906. Gården havde da 136 ha og arealet blev udvidet med 90 ha ved opkøbet af nabogården Margretegaard. Ny domæneforpagter blev Hans Nicolai Fürsen. I 1910 nedbrændte det gamle stuehus, og blev afløst af et nyt tyskpræget stuehus. Hans Nicolai Fürsen blev opsagt som forpagter i 1920, da den danske stat overtog domænegården.

Derefter bestyrede Johannes Petersen fra Solvig gården. I 1926 indledtes en udstykning i ni husmandsbrug og jordarealet kom ned på 84 ha. I 1926 blev den tidligere forstander for Rødding Højskole og folketingsmand 1939-50, Erik Appel, ny forpagter.

I 1953 kom Ellehus igen i privateje.

I 1980 og igen i 1986 nedbrændte de gamle staldlænger og i 1989 nedbrændte også indhuset. Gården blev derefter opført i moderne skikkelse i 1990erne, og stuehuset fra 1990 er bygget i udpræget postmodernistisk stil. I 1991 var der 82 ha. jord til gården, hvoraf 10 ha. var skov

Litteratur:
J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2
Ingvert Møller Terkildsen: De sønderjyske domænegårde, Aabenraa 2001.

Forfatter: Henrik J. Møller