Elkærgård, Engmarksvej 26

Intro

Matrikel nr. 17a, Jerlev.

Realregister for Jerlev sogn Stedets navn: ”Elkjærgård” Stedets adresse: Engmarksvej 26 Ny/nuværende Matrikel nr.: 17a m.fl. Gl. Matrikel nr.: Ejerlav: Jerlev ejerlav Parcel af / udskilt fra: Servitutter: Bemærkning: Ejerliste / adkomster: Skøde / tinglysning 1. Skøde fra Rasmus Nielsen til Ole Thomsen Dateret 12. december 1850, lyst 20. december 1850 2. Skøde fra Ole Thomsen til Ane Kirstine Olesen Dateret 13. april 1887, lyst 16. marts 1888 3. Skøde fra Ane K. Olesen til Poul Madsen Dateret 10. juni 1903, lyst 12. juni 1903 4. Tilladelse til at sidde i uskiftet bo som adkomst for do’s enke Mette Marie Madsen f. Karlsen Hogrefe Dateret 1. maj 1911, lyst 9. juni 1911 5. Skifteudskrift som adkomst for de selvskiftende arvinger efter sidste nemlig: 1. Mary Hansen, 2. Johanne Hogrefe Madsen, 3. Birgitte Poulsen Dateret ???, lyst 7. marts 1934 6. Skøde fra sidste til Anders Christian Jørgensen --- ''Nr. 3. (Ny) Kaldet ”Elkjærgård”'' ''Matr. 17a.'' Den del af Gården som ''Niels Joensen'' udflyttede på Engmarken med hartkorn ager og eng 3 tdr. 1 skp. ½ alb. og skovskyld 1 2/3 alb, som han fik skøde på den 11 juni 1789. Den 12 juni 1789 låner han 620 rigsdaler af Sr. Kammerherre ''Juul ''til Billeshauge, som får 1. prioritet i dennes gård. Herefter udflyttede han sin gård til dens nuværende sted på Engmarken. ''Niels Joensen'' var født i Pjedsted sogn 1743, forældrene var Joen Jepsen og Maren Nielsdatter. Han var gift første gang 1763 med Maren Nielsdatter. Hun var fra Gårslev. De flyttede til Smidstrup, men deres børn blev alle døbt i Pjedsted kirke. Maren Nielsdatter dør i 1783, og allerede samme år den 11. juli bliver han i Ødsted kirke gift med Mette Jensdatter, datter af Jens Nielsen og Gissel Nielsdatter i Ødsted sogn, hvorefter de så flytter til Jerlev sogn, hvor de fik fæste på gården efter enken Anne Svendsdatter. ''Gårdens udseende i 1797:'' Selvejer Gårdmand ''Niels Joensen '', hans gaard Elkærgård kaldet, udflyttet fra bemeldte Jerlev bye og beliggende på denne bys mark, for hartkorn ager og eng 2 tdr. 4 skp. 1 fjdk. 2/3 alb, og skovskyld 1 2/3 alb. 1. sals eller stuehuset beliggende til nord i gaarden, bestående af 10 fag 6 fag til stueværelse med fjæle loft, og 4 fag til bryggers og stald, 10 alen dyb, 1 etage høj, egebindingsværk, 2 skorstene, 1 bagerovn og 1 kølle, dels leer og dels fjæle vægge, samt stråtag. Vurderet for 150 rdl 2. et ladehus beliggende til sønden i gaarden bestående af 13 fag, hvoraf 3 fag er port, 9½ alen dyb, 1 etage høj, egebindingsværk, dels leer og dels fjæle vægge samt stråtag. Vurderet for 100 rdl 3. et staldhus beliggende til vesten i gaarden, bestående af 8 fag, 8 alen dyb 1 etage høj, egebindingsværk, dels leer og fjæle vægge, samt stråtag. Vurderet for 50 rdl. Tilsammen = 300 rdl Bygningerne som ej forhen har været takseret i brandkassen, fandtes forsvarlig indrettet imod ildfare og ved samme fandtes følgende brandredskaber, nemlig: 1 lang og 1 kort brand stige 2 brandhager 2 læder og 2 træe spande med jernbånd samt 1 brandlygte, alt sammen i forsvarlig stand, samt del tagende i sognets slange sprøjte, hvilket herved attesteres. ''Niels Joensen'' har gården frem til den 4. februar 1808 hvor sønnen ''Niels Nielsen'' køber den. Han var blevet døbt i Pjedsted kirke den 1. maj 1763, og han blev gift i Højen kirke med enken Magdalene Bennetsdatter fra Højen den 17. oktober 1801. Hun var enke efter husmand Niels Hansen i Højen. Den 19. februar 1824 solgte ''Niels'' ''Nielsen'' skødet på gården til sin stedsøn (ifølge skødet) ''Hans Bendix Iversen.'' Han betaler 500 rigsbankdaler. '' '' ''Niels Nielsen'' døde den 2. maj 1843 som aftægtsmand her på gården, og hustruen den 21. april 1828. 70 år gammel. ''Hans Bendix Iversen'' var blevet gift ca. 1822 med Sidsel Hendriksdatter, hun er formentlig fra Kongsted i Bredstrup sogn, og han er søn af Iver Christensen og Maren Jensdatter i Mejsling. Han sælger 3 parceller af gården den 21. december 1839. De får ny matrikel nr. 17b, 17c og 17d. For disse tre parceller får han 900 rigsbankdaler. De vil blive beskrevet efter denne matrikel nr. 17a. Han døde den 4. april 1843 efter et halvt år i sengen, 54 år gammel. Hans enke rejser fra sognet. '' '' ''Gården får i 1844 ny Matrikel nr. 17a'' ''Rasmus Nielsen'' har fået skøde på gården den 26. juni 1844 og betaler 1600 rbd. Han var ankommet her til sognet fra Erritsø sogn med hustru Johanne Hansdatter og en del børn. De sælger gården 12 december 1850 til ''Ole Thomsen.'' Han var født den 12. januar 1818 på Stenogård i Højen. Forældrene var Thomas Olesen og Anne Kirstine Schiøde. Han gifter sig i Højen den 18. november 1848 med pigen Ane Kirstine Madsen, født 13. september 1820 på Oxviggaard i Højen, og hun var datter af Mads Madsen og Anne Dorthe Clausdatter. Anne Kirstine dør den 19. december 1887. Herefter overtager datteren ''Anne Kirstine Olesen'' skøde på gården den 13. april 1887. Faderen ''Ole Thomsen'' dør den 11. juli 1892. ''Anne Kirstine'' ses ikke at have været gift, og den 10. juni 1903 overlader hun skødet på gården til ''Poul Madsen. H''un dør selv i Vejle den 19. maj 1920. ''Poul Madsen'' er født i Torsted, Egtved sogn den 26. november 1869, som søn af gårdejer Lange Madsen og Maren Poulsen. Han gifter sig i 1898 med Mette Marie Karlsen, hun var fra Ødsted og født 24. juli 1873. '' '' ''Poul Madsen'' dør i 1911, 41 år gammel, og enken sidder på stedet frem til sin død den 8. november 1933. Herefter ses børnene at have fået skøde, de er ''Mary Hansen'', ''Johannes Madsen'' og ''Birgitte Poulsen''. De afstår gården i 1934 til ''Anders Christian Jørgensen,'' som får skøde den 19. april. Han betaler dem 53.500 kr. ''Anders Chr. Jørgensen'' er født i Tamdrup den 13. september 1891 som søn af gårdmand Lars Peter Jørgensen. Han gifter sig den 10. marts 1916 her i sognet med pigen Anna Marie Andersen, der er født i Mejsling den 26. juni 1892, datter af gårdmand Laurits Andersen og Dorthea Petersen, der sad på Matr. 8a. Da ''Anders'' overtog gården, havde den af besætning: 3 heste 12 køer, 4 ungkvæg og 10 svin. ''Matrikel. 17b. hartkorn 2 skp. 2 fjdk. ¾ alb.'' udskilt 14. december 1839, adkomst på stedet den 14. februar 1840 for ''Mads Andersen,'' som betaler Hans Bendix Iversen 500 rbd. for skødet. Han var ankommet fra Nørre Vilstrup i 1832 med hustruen Lisbeth Kathrine Pedersdatter, og de bosatte sig i Kirkehøj matrikel nr. 4. '''''Denne parcel bliver nu lagt under Matrikel nr. 4. Se herefter denne'''''. ''Matr. Nr. 17c. hartkorn 1 skp. ''''½ alb.'' udskilt den 14. december, adkomst på stedet den 21. december 1839 til husmand ''Andreas Jensen,'' som betaler Hans Bendix Iversen 200 rbd. for skødet.. ''Matr. Nr. 17d. hartkorn 1 skp. 1 fjdk. 2 1/6 alb.'' udskilt den 14. december, adkomst på stedet den 21. december 1839 til husmand ''Jens'' ''Andersen,'' som betaler Hans Bendix Iversen 200 rbd. for skødet. Parcel fra Elkjærgård, ”Elkjærhus” kaldet ny matrikel nr. 25. ''Søren Pedersen'' fik skøde af Niels Joensen, dateret den 15. juni 1807 på et stykke hartkorn ager og eng, 1 tdr. 3 skp. 1 ¾ alb. Han var født i Mejsling og døbt i kirken den 8. maj 1774, forældrene var Peder Bertelsen og Mette Lauritsdatter fra gård nr. 6. Han blev gift i Jerlev Kirke den 26. juli 1798 med en pige fra Mejsling, Anna Lauritsdatter. Hun var blevet døbt i kirken den 17. september 1775. Hendes forældre var Laurits Thomsen og Dorthe Jensdatter. '' '' ''Søren Pedersen'' havde stedet frem til sin død den 23. maj 1836. Han blev 62 år gammel. Enken døde hos svigersønnen Christen Jensen i Jerlev Skov den 29. april 1861 som 86 årig. Forinden havde hun solgt stedet til svigersønnen ''Hans Nielsen,'' som fik skøde den 16. januar 1839 og betalte 750 rbd. Enken kom så på aftægt her, senere hos den anden svigersøn i Jerlev Skov. '' '' ''Hans Nielsen,'' som var fra Lilfrost i Bredsten sogn, havde samme år den 23. juni giftet sig med datteren her fra stedet, Mette Marie Sørensdatter. De har stedet frem til den 21. juni 1855, hvor det ses, at ''Mads Peder Nielsen'' får skøde. Han var født den 14. januar 1829 i Jerlev, søn af sognefoged og gårdmand Niels Christensen og Else Christensdatter på den gamle gård nr. 2. Han blev gift den 24. marts 1855 i Jerlev Kirke med Iverine Jensen. Hun var født den 3. april 1836, datter af Jens Iversen og Maren Johanne Johansdatter i Mejsling.

1. Skøde fra Ole Thomsen til Hans Chr. Hansen Dateret ??? oktober 1875, lyst 4. februar 1876 2. Tilladelse for Hans Chr. Hansens enke Ane Kirstine Hansen til at sidde i uskiftet bo som adkomst for hende Dateret 28. december 1880, lyst 22. august 1890 3. Vielsesattest for Rasmus Anders Sørensen til do enke som adkomst for manden Dateret 6. august 1890, lyst22. august 1890 4. Skøde fra R. A. Sørensen til Rasmus Steffen Hansen Dateret 9. august 1890, lyst 22. august 1890 5. Skøde fra R. S. Hansen til Christian Johansen Meyer Dateret 15. juni 1905, lyst 23. juni 1905 6. Skøde til Hans Severin Hansen til Chr. Johansen Meyer på matrikel 17F Dateret 25. oktober 1923, lyst 8. november 1923 7. Skøde fra sidste til Johan Daniel Meyer Dateret ???, lyst 3. november 1939 8. Skøde fra Otto Hansen til Johan Meyer Dateret ???, lyst 5. maj 1949 9. Skøde fra Otto Hansen til do Dateret ???, lyst 7. december 1949