Elisabethsvej

Intro

Gaden er opkaldt efter Elisabeth Rasmussen, født 1888. Elisabeth Rasmussen var datter af murermester Jens Rasmussen, 1854-1933, som købte gården "Krogen" i Hasseris i 1895.

Nordvestvej blev anlagt, da Jens Rasmussen udstykkede jorden. Senere udstykkede han markerne sydvest herfor og fik da sognerådet til at opkalde gaderne efter hustruen og døtrene henholdsvis Ida Maries Vej, Elisabethsvej og Jennysvej.

ASTO Elsøe