Elektro-Isola A/S, Grønlandsvej 197


Internationalt Isolationskompagni A/S. Ikas. Villa på Rugårdsvej. Administrationsbygning.


Elektro-Isolas fabriksanlæg i Foldegade i begyndelsen af 1950'erne


Flytning af maskine ved Elektro-Isolas afdeling i Staldgaardsgade o. 1960


Elektro-Isolas fabrik Foldegade 19 tæt på Sønderåen, o. 1950. Bygningen blev opført i 1939. Broen over Sønderåen blev etableret i 1939-40. Fotograf: Johs. Rønvig.

Intro

Virksomheden blev etableret 1921 i Søndergade 29 af Valdemar Leth Christensen.Virksomheden, der blev flyttet ud til Søndermarken i slutningen af 1960’erne, eksisterer fortsat.

Elektro-Isola producerede isolationsmaterialer til den elektriske industri. Virksomheden blev indrettet i en gammel brænderibygning, hvor man producerede Etronit og Mikanit.

De første ca. otte år gik det så trægt med afsætningen, at der var underskud i virksomheden, men herefter begyndte det at gå fremad og virksomheden skiftede status fra aktieselskab til privatejet. Økonomien blev op gennem 1930’erne så god, at virksomheden kunne udvides, hvilket skete i 1939, da den flyttede til Foldegade 19.

Elektro-Isola udvidede igen i løbet af 1950’erne. Først købtes en del af Worning & Petersens sæbefabrik i Staldgårdsgade og i 1958 blev der startet egentlig produktion i en barakbygning på Nørremarken med henblik på at samle hele virksomheden her. Det skete dog ikke, da en del af Nørremarken og området omkring fabrikken blev udlagt til beboelse, så fabrikken flyttede i stedet til Søndermarken. Kommunen købte de tre fabrikker, skaffede en grund på Søndermarken og i perioden 1966-1968 fandt udflytningen sted.

Elektro-Isola var underleverandør af plastic-laminater og isoleringsmaterialer til en række industrivirksomheder og op gennem 1950’erne og 1960’erne gik det godt. Byggeriet af den nye fabrik på Grønlandsvej på Søndermarken krævede en betydelig kapital, som bl.a. blev skaffet ved at omdanne firmaet til et aktieselskab. En salgsafdeling i København blev afviklet i 1972, hvorefter kræfterne var samlet i Vejle.

Efter flytningen oplevede virksomheden en stigning i omsætningen, der steg fra ca. 18 mio. kr. i 1970 til over 60 mio. kr. i 1980 for at kulminere sidst i 1980’erne med ca. 100 mio. kr. I begyndelsen af 1990’erne oplevedes en tilbagegang på grund af problemer med eksporten til østlandene, men midt i 1990’erne vendte billedet igen og fra 1993 til 1995 steg omsætningen fra 78 mio. kr. til 97 mio. kr.

Foruden de såkaldt tekniske laminater (isoleringsmaterialer) bliver der produceret dekorative laminater, som anvendes til interiør og vægbeklædning i f.eks. tog.

For at holde trit med efterspørgslen er virksomheden løbende blevet udvidet. I 1995 var der ansat 135 mennesker.