Elektricitetsværket i Volderslev.


Elværket uden ydre tegn på ombygning set fra Dahlsvej.

Intro

Dahlsvej 155 har en historie. Det var lokale ildsjæle, der var årsag oprettelse af elværker.

På grunden Dahlsvej 155 blev der i 1913 opført et lille elværk.
Fire gårdejere besluttede at skaffe mere konstant energiforsyning ved at oprette et lille fælles elværk.
Huset ser næsten sådan ud idag;men nu er det blevet solgt og indrettet til beboelse. Mange tror det har været et tidligere missionshus.
Oprindelig rummede huset en petroleumsmotor og en tilhørende dynamo mm. Under første verdenskrig blev der hurtigt problemer med at skaffe petroleum, og i foråret 1917 blev det så slemt, at man besluttede at udvide værket så alle i området kunne få lys og kraft. En andelsforening blev oprettet, en større dieselmotor installeret, og det lykkedes at skaffe de nødvendige kobberledninger til elnettet. Hvad man havde af petroleum, rationeringsmærker til samme, ja endog kulreserver måtte afleveres og omsættes til dieselolie, der lettere kunne skaffes.
På den anden side af Dahlsvej i en køkkenhave blev der året efter rejst en vindmølle af laCour-typen. En drivaksel med udveksling fra den lodrette mølleaksel blev ført under vejen i et rør og forbundet med dynamoen. Krafttabet må have været betydeligt. I 1928 blev der mulighed for at tilslutte sig vekselstrømsforsyningen fra Odense Kommune og bygningen blev herefter solgt.