Elektricitetsværket


Elværket set fra Skoleade


Kolding Elektricitetsværk. Maskinsalen. Forrest en Stumpf dampmaskine fra 1910. Th. bag denne den opretstående Atlas-maskine fra 1904.


Elværkets dør


Maskinhallen under ombygning i 1991

Intro

Værket er opført i 1898 efter tegninger af Valdemar Schmidt fra København. Her blev produceret el nok til Kolding by, men allerede inden 1. verdenskrig kunne værket ikke dække behovet for lys i Kolding by.

Elektricitetsværket var et knudepunkt for levering af el til Kolding By. I takt med udviklingen blev behovet større, og særligt beboerne i området omkring Kolding var meget interesserede i at få el ud til dem. Elektricitetsværket kunne ikke dække dette behov, hvorfor Harteværket blev bygget i 1919, så landboerne kunne få samme goder som byboerne. Elværket blev i 1950'erne ombygget til fjernvarme. I 1980'erne blev maskinhallen rømmet, så der kunne blive plads til et kundecenter. i år 2000 stod tegnestuen Mejeriet for indretningen af serverrum med mere, så kommunens IT-afdeling kunne flytte ind.