Elektricitetsværk


Det gamle Elværk set fra nord


Da Elværket blev bygget - set fra Strandvejen.

Intro

På et sognerådsmøde d. 27. august 1919 blev det vedtaget at bygge et kommunalt Elværk. Dette var færdigbygget og sat i drift oktober 1920.

Elværkets første maskinkraft bestod af 2 stk. 65 hk Atlas Polar dieselmotorer, hver tilkoblet en 440 V enkeltdynamo. I det første driftsår produceredes 47.000 kwh med en maksimalbelastning på 40 kw. Prisen var i de første år 1,50 kr. pr. kwh for lys og 90 øre pr. kwh for kraft + målerafgift på seks kroner årligt.


Gadebelysningen var indtil året 1920 gaslygter, som dog ret hurtigt blev udskiftet til elektriske gadelamper.


Man forhandlede først i 1960erne med Esbjerg Byråd og amtsrådet om overførsel af vekselstrøm til Fanø, og denne forhandling blev bragt til afslutning i 1964.

Arbejdet var så vidt fremskredet, at søkablet var nedlagt, og kabelnedlægningen samt opførelsen af transformatorstationer var færdigt, så i visse områder af kommunen kunne beboerne allerede i 1965 glæde sig over forbedringen.

Elektricitetsværket ophørte med produktion i 1966.


På øens tidligere elværk er der i dag indrettet et bryghus.

SelskabetFanø Bryghus A/Sblev stiftet den 15. juni 2005.