Elektravej

Intro

Navngivet 9. februar 2006 med Kassandravej, Helenavej, Kong Midas Vej, Prins Paris Alle og Ikarosvej. Navngivning skete i forbindelse med anlæggelsen af et nyt område i Gug til boliger og rekreative områder. Vejen har navnefællesskab med andre veje i området navngivet efter den græske mytologi.

Elektra er navnet på dels en gudinde, en heltinde og en nymfe. Som gudinde var hun gift med Thaumas. Som heltinde var hun datter af Agamemnon og som nymfe havde hun sammen med Zeus børnene Dardanos og Jaison.