Eksersergården


Eksersergården i Tønder. Foto: Henrik J. Møller


Eksersergården i Tønder. Foto: Henrik J. Møller


Eksersergården i Tønder. Foto: Henrik J. Møller


Zeppelin-museet på Ribelandevej i Tønder. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Eksersergården var kaserne og gasværk for Zeppelinbasen i Tønder under Første Verdenskrig. Senere var her kaserne indtil nedlæggelsen i 2002.

Eksercergården var i perioden 1920-2002 en del af Tønder Kaserne sammen med Øvelsesområdet og Soldaterskoven.

Eksercergården havde dog i begyndelsen et helt andet formål. Her lå et administrationscentrum og et stor kulgasværk for en stor tysk Zeppelinbase. Selve Zeppelinbasens luftskibshaller lå længere modn norvest, midt i den nuværende Soldaterskov. Zeppelinbasen var klar i 1915, og blev endelig uskadeliggjort af et engelsk luftangreb i 1918.

I 2000 åbnede et nyt Zeppelin-museum lidt nord for Eksercergården. Dette museum beskriver Zeppelinbasens historie i årene 1914-20.

I 2002 overgik Eksercergården til privat eje og Soldaterskoven blev offentlig statsskov.

Litteratur:
J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2