Ejsbøl Mose


Ejsbøl Mose. Den sydlige del af den genskabte Ejsbøl Sø, blev der deponeret våben

Intro

Ejsbøl mose ligger ved Haderslev i Sønderjylland. I mosen ofrede man især bådnagler, våben, bælter og andre personlige genstande. Stedet blev brugt til ofringer fra omkring Kristi fødsel til 5. århundrede e.Kr....

Ejsbøl mose ligger ved Haderslev i Sønderjylland. I mosen ofrede man især bådnagler, våben, bælter og andre personlige genstande. Stedet blev brugt til ofringer fra omkring Kristi fødsel til 5. århundrede e.Kr.. Mosen er udgravet i to kampagner, dels i 1955-1964 og dels i 1997-99, og næsten 3000 fund er dukket op. I dag er Ejsbøl mose et kultiveret engareal med en genetableret sø omtrent af samme størrelse, som søen var i jernalderen. I den østlige del strækker et kuperet næs sig ud i det lave bassin. Her byggede man i den sene middelalder et borganlæg. ''Officerens bælte: lidt lånt og lidt blåt'' Et af de flotteste fund fra mosen er et officersbælte fra omkring 300 e.Kr. med sølvbeslag med forgyldt presblik og blå glasperler. I guldblikket er dyrefigurer som egern med buskede haler og løver med store manker – sandsynligvis inspireret af romerske militærbælter. Et næsten identisk bælte er fundet i en grav 100 km syd for Ejsbøl i Neudorf-Bornstein i Tyskland. Nye undersøgelser viser, at de to bælter er fremstillet i samme værksted, måske endda af den samme håndværker. Men forskelle i detaljen viser, at sølvsmedene lagde vægt på, at hvert stykke skulle have sit eget unikke udtryk. Datidens kunder var kræsne kendere, men det var håndværkerne bestemt også.