Ejlstrup Plejecenter


Første spadestik tages af daværende rådmand Willy Larsen. De kommende beboere ser til sammen med personalet fra det gamle plejehjem.


Afd. A fra Havesiden


Afd A set fra øst hen mod dagcenteret


Hovedingindangen til plejecenteret med forbindelsesgangen til dagcenteret. Krukken som Aage Hansen, Tornmarksvej 121 skænkede ses lige inden for døren.

Intro

Ejlstrup Plejecenter, Kalørvej 120 a b c d, 5200 Od. V Et moderne plejecenter som er løser for det gamle plejehjem.

En nutidig plejebolig krævede mere plads, end de ca. 13 m2, det gamle plejehjem kunne tilbyde.
Arbejdstilsynet stiller krav til rummenes størelse så personalet i plejeopgaverne, kan hjælpe borgeren med mindst mulig risiko for at få en arbejdsskade. D.v.s. der skal være plads til at anvende de nødvendige hjælpemidler.

Kommunen havde grunden og Ejlstrup plejecenter blev ret hurtigt en realitet.

Centeret er placeret ved det gamle sognerådskontor, der i dag fungerer som dagcenter.

Plejecenteret er bygget som 4 vinkel huse med 9 boliger i hver.
Den enkelte bolig indeholder stue, soveværelse, bad og en lille terrasse. Desuden er der fælllesrummene køkken og spise/dagligstue.

Hvert af husene fik af kommunen en stor krukke lavet af kunstner Peter Brandes.

Ved hovedindgangen står en krukke af samme kunstner skænket af lokal beboer Sven Aage Hansen, Tornmarksvej 121.


Det gamle plejehjem levede ikke op til tidens krav, og havde ikke reelle muligheder at udvide. Derfor
blev Ejlstrup plejecenter bygget på den ledig grund, som havde ligget ubenyttet gennem en længere årrække og næsten glemt. Odense kommune havde på det tidspunkt planer om at bygge et plejecenter
i Højstrupområdet. Det fravalgte man heldigvis, det havde ikke været til at bære hvis borgere fra den gamle Korup- Ubberud kommune skulle have være tvunget til at flytte til byen. Med Ejlstrup Plejecenter bevarede man valgmuligheden for at bo på landet, hvis det var det man ønskede.

Plejecenteret stod klar til ibrugtagning 1/1 2004.