Ejlersvej


Ejlersvej set mod Fredericiagade. Fra venstre nr. 6 og derefter nr. 4 (det høje hus).For enden af gaden skimtes gastanken ude på havnen, og til højre mellem træerne ses Slotsmøllens bygninger. Kolding Stadsarkiv.


Ejlersvej. Kolding Stadsarkiv.


Området Ejlersvej - A.D. Burcharts Vej med Kolding Planteskole, anlagt 1886 af Thomas Olsen (far til Aksel Olsen). Billedet er angiveligt taget oppe fra et stort kastanietræ

Intro

Ejlersvej er et gadenavn fra 6. november 1970. Tidligere gadenavne: ca. 1888-1910; Møllevejen. I samme periode: Søvej - fra udløbet fra byparken til Gramrolighed. Efter anlæggelse af Slotssøvej blev nordenden af Ejlersvej opslugt af den nye i 1970.

Thomas Olsen (1855-1951) Thomas Olsen anlagde i 1886 Kolding Planteskole ved Ejlersvej på lejet jord. Jorden ejedes på det tidspunkt af lærer Hans Ejler. Senere lejede Thomas Olsen yderligere jord på Dyrehavegårds engarealer (i dag Byparken), og endelig skete en udvidelse ved køb af jorder syd for Galgebjergvej. Gartneriet var kendt for sine fine og sjældne nåletræer og som et godt lærested. Thomas og Dorothea Olsen bosatte sig på hjørnet af Ejlersvej og A.D. Burcharths vej og begger sønner Aksel (f.1887), grundlægger af Geografisk have og Frede (f. 1889) blev uddannet gartnere. Thomas Olsen solgte planteskolen i 1927.