Ejlemade Sø


Ejlemade Sø


Karpefiskeri ved Bregentved. Foto: Hans-Willy Bautz, 1967


Karpefiskeri ved Bregentved. Foto: Hans-Willy Bautz, 1967


Karpefiskeri ved Bregentved. Foto: Hans-Willy Bautz, 1967

Intro

Ejlemade Sø ligger i Faxe Kommune og hører under Bregentved Gods.

Ejlemade Sø er lavvandet, ca 2,5 meter på det dybeste sted. Navnet er todelt. Forleddet Ejle betyder måske igle og efterleddet eng. På ældre landkort er det meste af søens areal betegnet som eng.
Søen har afløb gennem Bregentved Park, hvor der tidligere lå en lille vandmølle.

Der har siden 1600-tallet og frem til nyere tid været et betydeligt fiskeri, blandt andet af karper. I 1905 beløb fangsten sig til: 2687 kg. karper, 374 kg suder og ca. 1000 kg gedder.