Ejegod Mølle


Ejegodvej 4, bagsiden af huset.


Ejegodvej 4


Ejegodvej 4


Ejegod Mølle


Ejegodvej 4 og Ejegod mølle

Intro

Ejegod Mølle er i dag "opslugt" af Nykøbing, men har oprindeligt ligget nord for byen i tilknytning til storgården Ejegod.

Ejegod Mølle og Møllehus Møllen blev opført på Nykøbing Slotsgrund som storgården Ejegods gårdmølle og lå ved opførelsen uden for Nykøbing. Der er usikkerhed om, hvorvidt Ejegod Mølle blev opført i 1816 eller 1817. En inskription siger 1816, men møllen bliver først takseret i september det efterfølgende år. I samme forbindelse blev et møllehus takseret: et stråtækt bindingsværkshus, med 4 stuer, 2 kamre og 2 køkkener. I dag er møllen omgivet af huse og andre bygninger, men har stadig den tilstødende møllerbolig tilknyttet. Møllen er en hollandsk mølle med galleri, der i dag har løgformet hat. Ved opførelsen var der installeret 5 kværne og ifølge en taksation fra 1830 tækket med spåner. Møllens nyere historie og restaurering I 1936 blev møllen afhændet til Nykøbing Falster Kommune, og den omkringliggende jord blev bortforpagtet og bebygget. Kommunen var meget interesseret i at bevare møllen, da der var stærke formodninger om, at møllen havde stået uændret i alle årene. I 1939 stod kommunen for en istandsættelse, hvor man valgte at male den hvid. Gennem mange år kæmpede Nykøbings borgere med at få møllen restaureret, men det blev først sat i gang i 1966. Det blev en langstrakt restaurering der varede til 1977. Den egentlige afslutning af hele restaureringsarbejdet skete imidlertid først et par år efter, hvor møllerboligen fik nyt stråtag. Efter restaureringen skete der ikke noget med møllen i mange år, hvilket resulterede i at den igen forfaldt. I 2002 blev der etableret et nyt møllelaug, der fik overdraget brugsretten af møllen med det formål at vedligeholde, bevare og skabe interesse for den som bl.a. et kulturhistorisk minde og turistattraktion. Det nye laug satte gang i en ny restaurering af møllen, som blev afsluttet i 2007. Restaureringen bestod af en reparation af soklen og undermøllen, pudsning og kalkning samt en ny klinkebeklædning op til galleriet, der også blev fornyet. Derudover blev kroppens spåner renset og behandlet med lindolie. Fra laugets side planlægges andre restaureringstiltag, når økonomien er til det. Møllelauget håber samtidig at få økonomi til at overtage møllerboligen, som f.eks. kan anvendes til udstillinger.

Ejegod Mølle
Ejegodvej 4A-b og 6
4800 Nykøbing F

Møllen er opført 1816/17

Møllen er fredet 1964

BBR-nr.: 376-3954/376-943


''Publiceret''