Egtvedbanen


Udsigt over Dyrehavegårds eng med græssende køer og villa "Fredensborg", Ndr. Ringvej 79, i baggrunden. Engen er i dag Bypark øst. I forgrunden Egtvedbanens spor. Dyrehavegård lå oppe bag træerne i billedets venstre side, og som i dag er Hotel Comwell.


Egtvedbanens spor, hvor Ndr. Ringvej i dag går. Husene ligger, hvor Ndr. Ringvej idag krydses af Koldingbjerg. Huset med den lyse gavl samt husene til højre i billedet eksisterer stadig. Huset helt til venstre er borte, og idag ligger Handelsstandsforeni


Ndr. Ringvej, mens Egtvedbanen lå på gadens forløb. Vejen,der krydser midt i billedet er Dyrehavegårdsvej. Billedet er antagelig taget fra bakken ved Trompeterbakken. Området til højre i billedet er i dag Byparken/Legeparken, dengang Dyrehavegårds Eng.


Et af banens damplokomotiver ses her ved Dyrebavegårds Eng, nuværende Bypark øst, på vej mod Nordbanegården. Bag træerne i baggrundens højre side skimtes Dyrehavegård, hvor Comwell i dag ligger.

Intro

Egtvedbanen var Koldings første privatbane og blev anlagt fra 1895-1898. Nordbanegården, som var banens hovedstation i Kolding, blev lagt for enden af Låsbygade. I dag går der en sti tæt ved Byparken/Legeparken, hvor banens spor engang gik.

Tæt ved Byparken/Legeparken går der i dag en sti, der følger banens gamle spor. Sporene fortsatte mod Nordbanegården, hvor Ndr. Ringvej i dag ligger.

Den ordinære drift begyndte 4. maj 1898. Banen havde overskud i årene frem til Troldhedebanens åbning i 1917. Ikke mindst De Danske Sukkerfabrikkers etablering af Saftstationen i Kolding gav banen gode indtægter fra transporterne med roer fra oplandet. Banens planlægger og senere driftsbestyrer P.V.P. Berg løste problemet med omlæsning af roer til Statsbanens vogne (der havde normal sporvidde) ved at opfinde såkaldte faddinger, der kunne rulles direkte over på Statsbanens materiel og viderebefordres via Statsbanesporet til Saftstationen. I alle årene kørte man med meget lave priser for at holde på publikum, men da rutebildriften blev almindelig i 1920erne, og udgifterne til nyt materiel og vedligeholdelse af det bestående materiel skabte et stigende underskud, ville sognekommunerne ikke være med længere, og allerede i 1930 måtte man standse driften. Da det sidste tog kørte ind på Kolding Nordbanegård den 31. maj 1930, blev der hængt en krans forglemmigej på toget, og på kortet stod: "For sidste gang kører vor Egtvedgris. Vi bringer vemodigt en krans til din pris med tak for de svundne dage".