Egtved kirke


Egtved kirke set fra syd, 1977. Fotograf: K. E. Vejle Amt.


Altertavlen i Egtved kirke, 1977 Fotograf: K. E. Vejle Amt


Prædikestolen i Egtved kirke, 1977. Fotograf: K. E. Vejle Amt


Kalkmaleri af dødedans inde i Egtved kirke, 1977 Fotograf: K. E. Vejle Amt


Kalkmaleri af en dødedans på Egtved kirkes nordvæg, 1977 Fotograf: K. E. Vejle Amt

Intro

Egtved kirke, Kirkevej 1, 6040 Egtved. Kirkens præst betjener et sogn der pr. 1. oktober 2008 har 3.196 medlemmer af Folkekirken. Kirken stammer fra anden halvdel af 1100-tallet.

I middelalderen var Egtved kirke viet til helgenen Skt. Peder. Det er en ganske lang kirke med sine 26 meter. Kirken består af romansk kor og skib med gotisk tårnunderdel. Senere blev der bygget et nyt tårn vest for det middelalderlige tårn. Dette tårn blev ved en restaurering i 1862-63 erstattet med det nuværende tårn af røde mursten med ottekantet spir. I forbindelse med dette byggeri nedbrød man våbenhuset således, at indgangen nu er gennem tårnrummet. De romanske dele blev opført af veltilhuggede granitkvadre over en dobbeltsokkel med små menneskehoveder i hjørnerne. Kirken fremtræder i det ydre stærkt præget af den omfattende restaurering i 1862-63.

Koret har et senmiddelalderligt krydshvælv, mens skibet fortsat har bjælkeloft. Der findes i koret kalkmalerier fra omkring år 1500. Ved det romanske alterbord ligger der i gulvet en dæksten over en helgengrav eller relikviegemme. På altret står en stor og flot gotisk altertavle fra 1420’erne med tre skabe, hvor der optræder skårede helfigurer – i midtskabet er det korsfæstelsen, i sideskabene optræder de 12 apostle. Altertavlen har formentlig oprindeligt stået i Skt. Nikolaj kirke i Kolding, hvorfra Lensmanden fra Koldinghus Casper Markdanner i 1589 lod den flytte til Egtved kirke.

Casper Markdanner var omkring år 1600 kirkens store donator. Han lod i 1595 en klokke støbe i Lübeck af Mathias Benninck. Herudover bekostede han prædikestolen fra omkring år 1600 sammen med sin frue Sofie Oldeland. Himlen over prædikestolen bærer Christian IV og hans dronning Anne Kathrines navnetræk og årstallet 1608. Skibet har desuden fortsat træpanelerne fra 1600-tallet. Ved en restaurering i 1969-72 fandt man bag vægpanelerne en ca. 10 meter lang frise, der viste en dødedans. Dette kalkmaleri blev overført på lærred og trukket af væggen, restaureret og igen overført på glasfiberplader, som derpå blev placeret på væggen over panelerne.

Henvisning:

Trap Danmark femte udgave, bd. 8,3. Kbh. 1964.

De danske kirker, bd. 16. Sydøstjylland. (red.) Erik Horskjær. Kbh. 1969.

www.egtvedkirke.dk