Egtved

Intro

Egtved omtales første gang i 1325 som Ekthyuf. Betydningen af dette stednavn er ”Egekrattet”. Byen havde i 1688 kun 11 gårde, mens indbyggertallet i 2008 lå på 2.236.

Området omkring Egtved har været beboet i mange tusinde år. For ca. 3.300 år siden døde en ung pige. For at give hende en flot begravelse blev opførte bronzealderfolket en gravhøj, hvori hun blev begravet i en egetræskiste. I løbet af 1800-tallet blev gravhøjen gravet mere og mere væk. Alligevel var det først i 1921, at pigen blev fundet. Det eneste der var tilbage var hendes tøj og offergaver. Disse kan i dag opleves på Nationalmuseet, mens gravhøjen er blevet rekonstrueret på stedet. Et lille nærliggende museum fortæller historien om Egtvedpigen og fundet af hende.

I begyndelsen af middelalderen fandt Egtved sin blivende plads lidt sydøst for kirken, der blev opført i anden halvdel af 1100-tallet. Landsbyen levede et stille liv gennem middelalderen uden den store udvikling. I midten af 1600-tallet var Egtved en mellem størrelses landsby med 11 gårde. Da landsbyens jord i 1774 blev udskiftet valgte langt størsteparten af byens gårde at flytte ud til deres nye jordlod. Der skulle gå ca. 100 år yderligere inden Egtved voksede til en anseelig størrelse. I anden halvdel af 1800-tallet blev der i Egtved opført en kro, en sparekasse, andelsmejeri og forsamlingshus m.m. I 1898 åbnede så Kolding-Egtved banen, der gjorde Egtved til stationsby. Herefter voksede byen til en moderne bymæssig karakter, der også blev hjemsted for kommunen. Selvom jernbanen måtte lukke ned allerede i 1930 fortsatte Egtved sin udvikling. Da kommunesammenlægningen i 1960’erne blev besluttet, var Egtved et naturligt valg som samlingspunkt for de tidligere sognekommuner i Egtved, Ødsted, Vester Nebel, Øster Starup, Jerlev, Bredsten, Nørup og Randbøl. Egtved Kommune administrerede området indtil den seneste kommunesammenlægning i år 2006, hvor de tidligere Vejle, Børkop, Egtved, Give og Jelling kommuner blev samlet i Vejle Kommune.

Egtved har sit eget lokalmuseum i den sidste af de gamle gårde i byen. Højvang Museum præsenterer landbrugs historie fra området i de sidste ca. 150 år.

Areal: 367 tdr. opdyrket land i 1688.

Driftssystem: Græsmarksbrug

Udskiftningsår: 1774

Udskiftningstype: Blokudskiftet

Henvisninger:

Egtved sogn. Bd. 1 og 2. John Kvist, Egtved 1978-79.