Egmontbroen og Hou Søsportscenter


Istransport til Samsø. 1929

Intro

Den gamle Egmontbro stammer fra 1997, nuværende er fra 2009 og skal ikke som den gamle nedtages for vinteren.

Hou Søsportscenter blev indviet i 1997. Det består af 11 feriehuse, som alle er handicapvenlige indrettet. De tre ord "Ferie for alle" har, siden den første kreative tanke om Hou Søsportcenter blev tænkt, været udgangspunktet for grundideen og indretningen. Derfor er Søsportcenteret ideelt for gangbesværede og kørestolsbrugere, uanset om gæsterne vil hente oplevelser på vandet eller nøjes med at betragte naturen, havet og udsigten. Hou Bådeværft, der er en del af Hou Søsportcenter, fortsætter det traditionsrige skibsbyggerhåndværk, som har berømmet Hou i snart 100 år. Med sin centrale placering midt på lystbådehavnen sætter værftet sit præg på både havnen og byen. Mens her tidligere blev bygget fiskekuttere i stor stil, peger værftet nu mod fremtiden med blandt andet nybygning af sejlbåde, hvor specielle handicapegnede løsninger også sætter kørestolsbrugere og handicappede i stand til at opleve vandet og sølivets glæder fra nærmeste hold. Hou Søsportscenter fik i 1997 en populær badebro, som gav kørestolsbrugere og gangbesværede adgang til Kattegat. Desværre gik den fleksible badebro i stykker, hver gang østenvinden viste tænder. Og det tog to pedeller halvanden måned at nedtage og opsætte broen hvert efterår og forår. Takket været en bevilling på 4,4 millioner kr. fra Arbejdsmarkedets Feriefond er der nu opført en permanent 150 meter lang bade- og bådebro, som blev indviet med fuld musik Grundlovsdag i 2009. Lige modsat Egmontbroen ser man en af de mange træskulpturer på Egmont Højskolens område, nemlig ”Hou Fruen”, der er skænket i anledningen af søsportscentrets indvielse. Den oprindelige træskulptur var udskåret i et 75 år gammelt elmetræ og med en pige fra Hou som model. Men tidens tand kræver sine ofre og en ny træskulptur har erstattet den gamle frue.


''A 2. Egmont Bridge and Hou Water Sports Centre'' In 1997, Hou Water Sports Centre set up a popular pier providing access to the Kattegat Sea for wheelchair users and people with impaired mobility. Unfortunately, the flexible pier tended to break up whenever strong winds blew up from the east. It took two caretakers one-and-a-half months to dismantle and reconstruct the pier each spring and autumn. Thanks to a grant of DKK 4.4 million from the Danish Labour Market Holiday Fund, a permanent 150-metre pier for bathing as well as for mooring purposes was constructed, and it was opened in grand style on Constitution Day, 5 June 2009. '' '' Hou Water Sports Centre opened in 1997. It consists of 11 holiday chalets, all of which are adapted to accommodate disabled people. Right from the outset, while the Centre was still on the drawing board, the three words ‘Holidays for everyone’ have been the philosophy behind the general concept and design of Hou Water Sports Centre. The centre, therefore, is ideal for people with mobility-impairment as well as for wheelchair users, irrespective of whether the guests want to engage in water sports or just enjoy the landscape, the sea, and the views. Hou Ship and Boatyard, which is part of the Water Sports Centre, continues the traditional craft of boatbuilding, a trade for which Hou has been renowned for almost 100 years. Located centrally on the marina, the boatyard leaves its mark on the harbour as well as on the small town. While in former times, large numbers of fishing vessels were built here, the boatyard is now looking to the future, and activities include the construction of sailing boats fitted out to accommodate disabled people, in this way providing opportunities for wheelchair users, for example, to experience at close hand the sea and the joys of sailing. Opposite the Egmont Bridge, you see one of several wooden sculptures on the campus of the Egmont Folk High School, namely the '''Hou Madam – '''donated to celebrate the opening of the Water Sports Centre in 1997. The original wooden sculpture was carved from a 75-year-old elm tree and modelled on a local girl. But the ravages of time take their toll, and a new sculpture has now replaced the old lady.''''''

Das Wassersportzentrum "Hou Søsportscenter" erhielt 1997 eine beliebte Mole, die Rollstuhlfahrern und Gehbehinderten den Zugang zum Kattegatt ermöglichte. Leider erlitt die Mole jedes Mal Schäden, wenn der Ostwind "Zähne zeigte". Die beiden Hausmeister der Egmont Hochschule brauchten jeden Herbst und jedes Frühjahr anderthalb Monate, um die Mole ab- und wieder aufzubauen. Dank einer Zuwendung von 4,4 Millionen Kronen des "Arbejdsmarkedets Feriefond" konnte eine permanente, 150 m lange Mole für Badegäste und Boote errichtet werden. Sie wurde am 5. Juni 2009, dem 160. Jahrestag der dänischen Verfassung, feierlich eingeweiht. Das Wassersportzentrum wurde 1997 eingeweiht. Es besteht aus elf behindertengerechten Ferienhäusern. Seit den ersten Gedanken an ein Wassersportzentrum waren die Worte "Urlaub für alle" der Ausgangspunkt für die Grundidee und die Einrichtung. Daher ist das "Hou Søsportscenter" ideal für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer – egal, ob die Gäste das Leben auf dem Wasser genießen wollen oder vielleicht nur die Natur, das Meer und die Aussicht erleben wollen. Die Werft "Hou Bådeværft", ein Teil des Wassersportzentrums, führt das traditionsreiche Bootsbauerhandwerk weiter, wodurch Hou in bald 100 Jahren berühmt wurde. Mit seiner zentralen Lage mitten im Yachthafen hat die Werft sowohl den Hafen wie auch die Stadt geprägt. Während hier früher Fischkutter in großem Stil gebaut wurden, arbeitet die Werft jetzt zielstrebig in die Zukunft und baut neue Segelboote mit speziellen behindertengerechten Lösungen für Rollstuhlfahrer und Menschen mit Behinderungen, so dass auch sie das Leben auf dem Wasser aus nächster Nähe erleben und genießen können. Gegenüber der Egmontbrücke sieht man eine von vielen Holzskulpturen auf dem Gelände der "Egmont Højskole", nämlich "Hou Fruen", die "Hou Frau", ein Geschenk zur Einweihung des Wassersportzentrums 1997. Die ursprüngliche Skulptur war aus 75 Jahre altem Ulmenholz geschnitzt – mit einem Mädchen aus Hou als Modell. Aber der Zahn der Zeit fordert seine Opfer, und die "alte Frau" wurde durch eine neue Skulptur ersetzt.