Egmont Højskolen


Holsatia. 1920érne


Egmont Højskolen. Set fra parken.


Egmont Højskolen med træskulptur

Intro

Egmont højskolen stammer fra 1956 og belv etablereet af Oluf og Lise Lauth.

Egmont Højskolen er en højskole for unge mennesker med handicap. Den har stor succes, og folk kommer fra hele landet for at få et højskoleophold. Da det nuværende rødstensbygggeri blev opført i 1960, gav Egmont Fonden et stort tilskud til byggeriet – deraf skolens navn. Egmont Højskolen består af mere end bygningerne og parken. I 1996 købte skolen Hou Skibs- og Bådebyggeri ved Hou havn, og her vedligeholdes skolens både. Året efter blev Hou Søsportscenter indviet med bl.a. feriehuse og en 150 m lang specialbygget bade- og bådebro. I 2012 blev der bygget et stort vandtræningscenter til stedet – Vandhalla. I parken kan man se forskellige kunstværker, skåret i træ, af kunstneren Ole Frimand fra Samsø. Skulpturerne er alle fra den nordiske mytologi – frugtbarhedens og kærlighedens gudinde Freja, Idun og æblerne, Odin med sine ravne og – Ordkloden. Den tidligere bygning på stedet havde en spændende historie. Den smukke ”Villa Holsatia” blev bygget i 1884 af godsejer Emil von Holstein-Rathlou, der byggede villaen som enkesæde til moderen, Julie Sophie von Leitner, gift Holstein. Holsatia er det latinske navn for Holstein. I 1922 overtog frk. Karen Sejersen fra Boulstrup Holsatia og indrettede hovedbygningen til et kur-, hvile- og rekreationshjem for det bedre borgerskab. 1946 etablerede Vanføreforeningen et feriehjem i villaen. Ti år senere blev stedet købt af Oluf og Lise Lauth og indrettet som høj- og efterskole for handicappede under navnet ”Holsatia Højskole”. Det første hold havde 40 elever og 10 personer til det praktiske arbejde og undervisning. Den gamle villa var i længden for upraktisk som skole for personer med handicap, og derfor blev Holsatia i 1960 erstattet af et mere tidssvarende og handicapvenligt byggeri. Navnet Holsatia er dog stadig knyttet til stedet her, idet skolens forstanderbolig bærer samme navn. Skolens forstander hedder Ole Lauth.