Egeskov kirkeIntro

Egeskov kirke er kirken i Vejlby sogn. Den er navngivet efter den landsby, hvor kirken ligger. Kirken blev opført i romansk tid, og fik tilføjet et våbenhus på skibets sydside samt et tårn i vest i den sengotiske tid. På kirkegården findes blandt andet den Bruunske Thepavillon.

Egeskov kirkes bygningshistorie adskiller sig ikke stort fra den overordnede historie for de danske landsbykirker generelt. Kirkens kor og skib blev opført i den store romanske kirkebygningsperiode omkring 1150-1250. I senmiddelalderen blev der føjet et våbenhus og et tårn til de oprindelige dele. Kirkens indre præges af det inventar, der blev erhvervet i 1600- og 1700-tallet, hvor især prædikestolen, altertavlen og pulpituret er fremtrædende inde i kirkerummet.

I 1804 besluttede Bertel Bruun, daværende ejer af Egeskov kirke, at opføre en thepavillon i kirkegårdsmuren i forbindelse med dette familiegravsted. Thepavilloner var helt almindelige i private haver, men noget mere usædvanlige ved kirkegårde - Den Bruunske Thepavillon ved Egeskov kirke er så vidt vides den eneste kirkegårdspavillon ved en dansk landsbykirke.