Egernsund Kirke Sundgade Egernsund


Egernsund Kirke set fra vest. foto Finn Wogensen


Døbefonten er en ottekantet opmuring af teglsten selve dåbsfadet er af bronze. Foto Finn Wogensen


Alteret formet af røde teglsten, og smykket med mørke, glaserede dekorationssten. Foto Finn Wogensen


Kirkelågen med trappen, hvor der er adgang ned til stranden. Foto Finn Wogensen


Hovedindgangen. Foto Finn Wogensen


Parti fra Egernsund Kirkegård. Foto Finn Wogensen

Intro

Egernsund Kirke er en af de smukkeste beliggende kirker i Sønderjylland, direkte ved Flensborg Fjord. Kirken har som andre kirker en kirkelåge, men her går den ned til stranden.

Alteret er formet som en solid blok af røde teglsten og smykket med mørke, glasserede dekorationssten.

Alterbilledet er et træskærerarbejde fra Sydtyrol.

Døbefonten er en ottekantet opmuring af teglsten og selve dåbsfadet er af bronze.

Prædikestolen hviler på en træsøjle med store blomsterdekorationer.

Orgelet fra 1966 har 10 stemmer og er udført af Marcussen og Søn i Aabenraa. Det er placeret på det højtliggende pulpitur, og langs pulpiturkanten har man følgendet tekst på latin: Utinam a facie tua montes defluerent, som oversat lyder: Gid bjergene vakled for dit åsyn.

Vinduerne i koret er, som påskriften oplyser, skænket til kirken af enken efter provst L.A. Reuter der virkede som præst i Broager kirke fra 1864 til 1880.

Kirkeskibet er en model af skoleskibet København, som forsvandt sporløst i 1928 på sin rejse fra Buenos Aires til Australien.

Klokken er ophængt i det lille tårn og betjenes ved håndkraft.


Kirken blev indviet den 22. september 1909, men blev først sognekirke i 1959.

Kirken er bygget af håndstrøgne sten som arbejderne på egnens teglværker har formet af Egernsunds eget ler.
Initiativet til at rejse denne kirke kom fra Richard Detlefsen der belv født på teglværket Grønland i Egernsund. Han blev uddannet arkitekt på universitet i Hannover. Efter endt studie blev han ansat ved den preusiske sat som bygningsinspektør, og blev udnævnt til konsevator for Østpreusen. Han stod som leder af renoveringen af domkirken i Königsberg, hvor han 1913 blev profesor ved universitet i Königsberg. Egernsund kirke har flere lighedspunkter med domkirken i Königsberg.

Byggeriet blev indledt i 1907. Grunden gav teglværksejer Asmus Paulsen fra Prinzenhof teglværk, røde håndstrøgne sten teglværksejer Asmus Hüttmann, alm. røde tagsten teglværksejer Carl Matzen og farvede og glaserede sten og specielle tagsten til tårnet fra Renbjerg teglværk. Tårnet har senere fået et kobbertag.
Bygmester Friederich Horn Broager, stod for byggeriet og mange af Egernsunds borgere deltog frivillig i arbejdet.

Ved indvielsen blev åbningstalen holdt af generalsuperintendant D. Kaften, hvorefter han overrakte en bibel, som var en gave fra Kejserinde Auguste Viktoria. (1858-1921) med hendes egen indskrift:
"lasset uns Ihn lieben denn er hat uns zuerts gelibt"


Kirkegården der ikke ligger ved kirken, men på Kystvej, blev inviet i 1962, efter at Egernsund var blevet et selvstændigt sogn, den 10.september 1959.