Egense - Norup Sogn


Befrielsessten i Egense ved forsamlingshuset

Intro

Egense nævnes første gang 1427. Forleddet er ek, som betyder eg. Efterleddet er ’-næs’, der betyder stort kystfremspring. Det næs, byen er opkaldt efter, er det sydøst for Egense liggende areal, der tidligere var omgivet af vand på tre sider.