Egen kirkestalde


Kirkestaldene ved Egen kirke er nogle af de sidste der er tilbage. Foto: Kim Holm


Kirkestaldene er opført fra 1793 til 1894. Foto: Kim Holm

Intro

Det første, man lægger mærke til, når man fra landevejen nærmer sig Egen Kirke, er de smukke gamle og særprægede kirkestalde. Her opstaldede bønderne i gamle dage deres heste, medens de selv var i kirke.

Der er i alt 34 stalde, og hver stald er indrettet med en krybbe modsat døren, beregnet til to heste. Staldene er bygget i tiden fra 1793 til 1894. De er af bindingsværk og stråtække, og der er tre længer, adskilte af to smalle slipper. Man ved hvilke byer i sognet, der hører til de forskellige staldnumre, men man har ingen fuldstændig navneliste over, hvem de enkelte stalde tilhører. Der har selvfølgelig også været kirkestalde ved de fleste andre kirker her i området, men de er efterhånden blevet nedrevet.


Kirkestalde var tidligere mere almindelige i det sydøstlige Sønderjylland, inkl. Ærø. Nu er der udover kirkestaldene i Egen kun bevaret en mindre stald ved Ulkebøl Kirke. Årsagen til at man byggede staldene var muligvis, at bønderne i de rige egne var særligt nænsomme om deres dyre raceheste. Det nærmeste man andre steder i landet kommer kirkestaldning, er som regel kun nogle jernringe i muren omkring kirkegården, hvortil man kunne tøjre hestene.

Bemærk i øvrigt, at bindingsværket er rødmalet. Det er næsten altid tilfældet på Als! Man har tidligt været opmærksomme på disse bygningers kulturhistoriske kvaliteter, og staldene blev fredet tilbage i 1945.


Egen blev i middelalderen skrevet Eking. Første led i ordet er afledt af træet eg, mens endelsen –ing betegner et ejerskabsforhold. Navnet "Egen" får således betydningen: område som tilhører dem, der bor ved egen.