Egebæk Kro


Her lå Egebæk Kro fra 1859 til 1946. Foto: Charlotte Lindhardt, 2005. Esbjerg Kommune


Den tidligere Egebæk Kro. Foto: Charlotte Lindhardt, 2005. Esbjerg Kommune

Intro

Egebæk Kro åbnede i 1860, efter hovedvejen var blevet rettet ud og den gamle Drivvej forsvandt. Samtidig lukkede den gamle kro, som havde ligget på Trækærvej. Egebæk Kro lukkede i 1946.

Den første Egebæk Kro

Landsbyen Egebæk opstod ved Drivvejen i 1800-tallet. Langs de større veje lå kroerne tidligere med korte mellemrum. Landevejskroerne var godt besøgt af studedrivere og andre handlende.

Det første hus på Trækærvej 3 blev opført omkring 1805 til Søren Pedersen Morsbøl, der tidligere havde været landmand. Det vides ikke, om han drev kro fra begyndelsen, men kort efter hans død i 1816 ved vi, at efterfølgeren Peder Nissen Kjær tjente penge på krovirksomhed.

Da Laurids Jørgensen i 1855 fik skøde på kroen, var der ved at ske store forandringer. Den gamle studedrivervej, som var en grusvej, blev i 1860 rettet ud og fik ændret sit forløb. Det betød, at Egebæk Kro ikke længere lå centralt i forhold til studedrivernes vandring. Derfor besluttede Laurids Jørgensen at flytte kroen og igen komme nærmere til sine kunder.

Ejere af Egebæk Kro på Trækærvej 3:

1805-1816: Søren Pedersen Morsbøl (måske åbnede kroen først 1816)
1816-1828: Peder Nissen Kjær
1828-1843: Peder Lauridsen
1843-1855: Mathias Frederik Sørensen
1855-1859/60: Laurids Jørgensen

Den anden Egebæk Kro

I 1859 opførte Laurids Jørgensen kroen på Bjørnkærvej 1, og dermed var han parat til de nye tider, da landevejen i 1860 var blevet rettet ud. Kroen kom også til at nyde godt af jernbanen mellem Ribe og Tønder. Den blev indviet i 1887.

Laurids Jørgensen døde i 1889, 67 år gammel. I de efterfølgende år ser det ud til, at hans enke, Elisabeth Christensdatter, deres datter, Marie Kristine Jørgensen, og hendes mand, Anders Pedersen Jensen, drev kroen videre. I 1901 overtog svigersønnen officielt kroen.

Anders Pedersen Jensen og Marie Kristine fik ingen børn, men tog en plejedatter. Den lille familie bestod også af hans søster, Caroline, og hans mor, Andrea. Da Marie Kristine døde i 1921, hjalp Caroline med at drive kroen videre.

I 1946 blev kroen solgt til Martin Andersen Beck fra Brøns sogn. Han besluttede sig for at nedlægge krovirksomheden, og inventaret blev solgt på auktion.

Ejere af Egebæk Kro på Bjørnkærvej 1:

1859/60-1889: Laurids Jørgensen.
1889-1901: Laurids Jørgensens enke, datter og svigersøn, Anders Pedersen Jensen.
1901-1946: Anders Pedersen Jensen.