Eckersberg's fødested


Selvportræt af C. W. Eckersberg


Mindesten over Eckersberg i Blåkrog


Museumsinspektør Slettebo, Sønderborg i anledning af 200 året for Eckersberg,s fødsel.


Billede malet af Eckersberg

Intro

Eckersberg blev kaldt "Dansk Malerkunsts Fader" . Han var en meget kendt kunstmaler i ind og udland.

Eckerberg er født i Varnæs Sogn, på det sted i Blåkrog, hvor der tidligere var en kro.

I 1782 flyttede et nygift ægtepar fra Blans til Blåkrog, og den 2. januar året efter blev der født en søn, som opkaldt efter bedstefaderen kom til at hedde Christopher Wilhelm Eckersberg. Bedstefaderen var indvandret fra Sachen, og var avanceret til at bliver kammertjener for hertug Frederik af Lyksborg, men var senere skovfoged.

Faderen ernærede sig på det lille sted som snedker, men det gik ikke så godt for dem i Blåkrog, så allerede efter 3 år flyttede de tilbage til Blans.

Allerede som barn havde Eckersberg en udpræget sans for egnens skønne natur, og når han med sin fader sejlede i deres selvbyggede båd, var han betaget af de store skibe som sejlede ned gennem Alssund. De ting kom senere til udtryk i hans malerkunst.