Ecco-Centret


Ecco Centret i Tønder. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Ecco-Centret i Tønder er domicil for Ecco skokoncernen, der har afdelinger i hele verden. Stedet begyndte som fattiggården Gørrismark og blev senere landbrugsskole, men er i dag et centrum for koncernen Ecco.

Ecco-centret er domicil for Ecco-koncernen, der har afdelinger i hele verden. Her er adminstration, konferencecenter og designcenter. Ud mod indgangsvejen står den omdiskuterede kæmpe-skulptur ”Foden” på en kunstig forhøjning.

Komplekset blev indretter i 1990erne i en tidligere Tønder Landbrugsskoles bygninger fra 1978. Inden landbrugsskolen åbnede i 1978 lå her den gamle fattiggård Gørrismark indtil den nedbrændte i 1970.

Gården Gørrismark var en meget gammel gård og nævnes første gang i 1449, som en hertugelig gård. I 1543 blev gården delt i tre mindre gårde, men samledes igen til en selvejergård i 1600-tallet. I 1766 købte Tønders provst, Balthasar Petersen, gården Gørrismark og testamenterede den i 1786 til en stiftelse, der skulle understøtte elever på Tønder Seminarium. Gården blev derefter udpagtet i en lang årrække. I 1847 nedbrændte gården, men genopførtes i 1853, og forpagtedes til Tønder by, der brugte gården som fattiggård indtil 1937 og derefter som arbejdsanstalt.

I 1962 overtog Tønder Kommune gården Gørrismark og de 94 ha. jord, som hørte til. I 1970erne nedbrændte gården igen og på grunden opførtes i 1978 Tønder Landbrugsskole. Der blev opført et omfattende kompleks af både undervisningsbygninger og avlsbygninger. Landbrugsskolen måtte imidlertid lukke i 1991.

Senere blev bygningerne overtaget af Ecco-koncernen, og indrettet som koncernens domicil og center for uddannelse og udvikling.

Litteratur:
J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2
Danske gårde i tekst og billeder. Sønderjyllands amt bd. II B

Forfatter: Henrik J. Møller