E. T. Jørgensens Vej


E.T. Jørgensens Vej, 2008 Fotograf: Ib Meinhardt

Intro

Vejen har navn efter Erik Thomas Jørgensen. Han var en advokat fra København, der købte ejendommen Sofienlund på 16 tdr. land, og udstykkede den til bebyggelse i 1960'erne.

Jorden på Sofienlundblev udstykket, og med Arne Poulsen som arkitekt, blev der opført 30-35 parcelhuse og en 2-etagers ejendom, Sofienlundparken, med 136 lejligheder.

Det skete i nært samarbejde med Hover sogneråd i begyndelsen af 1960’erne.