Dyrhus

Intro

Marskgården Dyrhus ligger tæt sammen med landsbyen Dyrhus. Gården har lagt navn til et gammel sagn på egnen.

Værftsgården Dyrhus nævnes første gang i 1491.

De nuværende bygninger stammer fra ca. 1750, men er senere moderniseret flere gange. Ved indgangsdøren findes en stor groft tilhugget sten med bomærkeskjolde og årstallet 1547 indhugget. Staldlængerne blev nyopført i 1951, men væltede i orkanen i 1999, og blev derpå nedrevet. I 1992 var der 65 ha. til gården.

Gården Dyrhus har siden ca. 1900 lagt navn til den lille vejbebyggelse Dyrhus øst gården.

I 1611 opstod en retssag, hvor gårdejeren Hans Carstensen beskyldte en kvinde for at forhekse hans køer. Sagnet om Dyrhus fortæller: En fattig enkes søn hjem fra 30-årskrigen. Han var træt og lagde sig til at sove under et træ uden for Tønder by. I byen havde en mand stukket en anden ihjel og på flugten ud af byen lagde han sin kniv ved sønnen som sov. Sønnen blev fængslet, dømt og henrettet, men mange år senere bekendte morderen sin synd. Så fik den fattige enke en stor sum penge, og for dem købte hun en gård. Naboen sagde til enken: ”Den gård kom du let til.” Enken sagde: Nej, det blev et dyrt hus.” Siden kom gården til at hedde Dyrhus.

I virkeligheden er navnet Dyrhus langt ældre, men historien må være opstået på anden måde.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2
Landet bag digerne. Hjemstavnsbog for Tønder amt og By.
H. Laustsen-Thomsen: Sagn og overtro, Tønder 1965.
Danske gårde i tekst og billeder. Sønderjyllands amt bd. II B