Dyrehavemølle

Intro

Den 25 m høje vindmølle er en af landets højeste møllebygninger.

Hvis man følger vejen mod Svendborg ud af Nyborg, knejser Dyrehavemølle lidt vest for vejen. Den kan være lidt svær at få øje på, da den ligger omkranset af træer og villaer. Til gengæld er udsigten fra møllen over Nyborg by og Storebælt meget smuk. Det er bestemt værd at forcere de mange trapper og stiger for at nyde den gode udsigt. Møllen blev opført i 1858 som kornmølle, der skulle forsyne Nyborgs bagere med mel. Dyrehavemølle er en hollandsk vindmølle med galleri, løgformet hat og ikke mindre end syv lofter. De færdige produkter blev læsset på vognene fra første loft. Andet loft var magasin, mens tredje loft blev anvendt til at tappe det forarbejdede mel i sække. Fjerde loft rummede det store trækhjul, og på femte fandtes hejseværket. Sjette loft var et såkaldt støvloft, mens syvende loft rummede det store hattehjul. Der er bevaret en god del af det originale inventar, og den nu fredede mølle er almindeligvis åben for besøgende.